Veselý anglický středověk

Běžné chování ve středověku, č. 16

Život středověkých nevolníků nebyl v Anglii tak bezútěšný, jak se traduje. Jejich životní standard byl mnohem vyšší než životní podmínky dnešních obyvatel zemí třetího světa.

Tým britských historiků a ekonomů pod vedením Stephena Broadberryho z University of Warwick rekonstruoval na základě historických materiálů vývoj ekonomiky na Britských ostrovech v období od roku 1270 do roku 1870. Vědci vypočítali hrubý domácí produkt (HDP) a odhadli vývoj britské populace, takže mohli určit, jak velký hrubý domácí produkt připadl na jednoho obyvatele.

Výsledky jsou překvapivé. Británie se pyšnila i v dobách temného středověku ekonomickým růstem. Hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele rostl průměrným tempem 0,2 % ročně. Největší růst byl patrný ve čtrnáctém století po morových ranách označovaných jako Černá smrt. Další perioda razantního ekonomického růstu přišla v druhé polovině 17. století.

Běžné chování ve středověku, č.13

Pokud bychom měřili mezinárodními kurzy z roku 1990 odpovídal by hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele Anglie v pozdním středověku asi tisíci dolarů. To je podstatně více než 400 dolarů HDP na jednoho obyvatele určených pro pozdní anglický středověk v předchozích historicko ekonomických studiích. Dokonce ani v období největšího řádění Černé smrti neklesal HDP na jednoho obyvatele pod 800 dolarů. Jen pro srovnání – v dnešním Zaire činí HDP na jednoho obyvatele 249 dolarů, v Burundi 479 dolarů a v Nigeru 514 dolarů. Středověký nevolník nežil v Anglii na pokraji smrti hladem, jak se často píše nejen v historických románech ale i v odborných studiích.

„Většina britské populace si ve středověku mohla dovolit poměrně slušný standard a příležitostně si dopřála i nějaký ten luxus. Vedle stravy založené na obilninách jedli lidé zcela pravidelně i maso, mléčné výrobky a pili světlé pivo,“ říká Stephen Broadberry.
Podle Broadberryho týmu vytvořil právě tento staletí trvající ekonomický růst příhodné podmínky pro start průmyslové revoluce na počátku 19. století.

Běžné chování ve středověku, č.12

Zvukovou podobu tohoto článku můžete slyšet v historickém magazínu Zrcadlo, který měl premiéru v pátek 17.12. v 9:00.