Vědci zřejmě objevili rotundu, v níž byl zavražděn svatý Václav

3. srpen 2017

Čeští vědci jsou blízko objevu místa, kde se nacházela rotunda, ve které byl zavražděn patron české země svatý Václav. Více o výzkumu prozradil v Magazínu Leonardo památkář Petr Macek z Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Národního památkového ústavu.

„Je to tak, ale byl bych ještě opatrný,“ uvedl stavební historik. „Provádíme stavebně-historický průzkum, tedy sledujeme stavbu v rámci celého jejího vývoje.“

Původně vědci nehledali místo zavraždění svatého Václava, ale zkoumali komplexně oblast, kde dnešní sakrální budova stojí. „Její analýzou jsme dospěli k tomu, že je zde zvláštní místo, tím jsme se zabývali a přišli jsme na to, že by mohlo být vázáno právě na svatého Václava.“

„Když jsme zkoumali Baziliku sv. Václava ve Staré Boleslavi, tak jsme nalezli určité stopy, které napovídají, že by do této stavby mohla být pojata původní rotunda, kde byl podle tradice zavražděn svatý Václav.“

Staroboleslavská bazilika má tři lodě. Na konci jedné z bočních lodí našli badatelé zakulacený objekt. „Ten tam z hlediska dispozice brání provozu. Je to tedy něco, co tam bylo ponecháno, i když tam byly v dalších už románských etapách problémy.“

„Do tohoto místa klademe předpoklad, že jde o oblast se zbytkem rotundy, kde mohlo dojít ke vraždě,“ dodal Macek.

Analogie z Pražského hradu

Historik svůj odhad také zakládá na podobném případu tzv. Spytihněvovy baziliky na Pražském hradě, která byla postavena několik let po smrti svatého Václava. „Tam byla také do románské stavby pojata část svatovítské rotundy. Šlo by tedy o podobný způsob,aby se zachovala ta nejcennější část stavby.“

„Máme teorii, že by se ve Staré Boleslavi mohlo jednat o stejné záměrné zachování lodi v kontextu nové románské baziliky, tedy té stávající.“

Smrt svatého Václava na kresbě z roku 1862

Jaký může být přínos tohoto objevu? „Z hlediska stavební historie přibude další románská rotunda,“ vysvětlil expert.

„Svatý Václav je ale také zásadní postava pro historii českého státu, takže jakýkoli další poznatek, který je spojen s jeho životem, je velmi důležitý, zajímavý a potřebný.“

Odborník odhadl, že další práce odhalí zlomek zdiva původní rotundy.

„Pokud je naše teorie pravdivá, tak jsme jen pár metrů od této části. Na podzim proběhne další výzkum… A byl bych moc rád, kdyby nám všichni drželi palce,“ shrnul výsledky dosavadních průzkumů Petr Macek.

autoři: dst , oci
Spustit audio