Václav Klaus

Ekonom a prezident / Economist and president

Václav Klaus vystudoval Vysokou školu ekonomickou a ekonomie se stala jeho oborem na celý život. Jako vědecký pracovník Ekonomického ústavu ČSAV absolvoval vědeckou aspiranturu a v roce 1968 dosáhl hodnosti kandidáta ekonomických věd.

Politickou dráhu nastoupil v prosinci 1989, kdy se stal federálním ministrem financí. Na konci roku 1990 se stal předsedou Občanského fóra, po jeho zániku v dubnu roku 1991 spoluzaložil Občanskou demokratickou stranu, jejímž předsedou byl od počátku až do prosince roku 2002. S touto stranou vyhrál v červnu roku 1992 parlamentní volby a stal se předsedou vlády České republiky.

Dne 28. 2. 2003 byl Parlamentem ČR zvolen prezidentem České republiky na pětileté funkční období. Tento mandát mu byl prodloužen dne 15. února 2008. Po ukončení svého působení ve funkci prezidenta České republiky v březnu roku 2013 přesídlil na zámeček na pražské Hanspaulce do nově vybudovaného Institutu Václava Klause, který je koncipován jako liberálně-konzervativní think tank s vlastní výzkumnou činností, semináři, konferencemi a dalšími akcemi a programy pro odbornou i širokou veřejnost.

Václav Klaus graduated from the University of Economics in Prague and economics became his lifetime interest. He worked as a researcher at the Economic Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences and in 1968 he got his PhD in economic sciences.

He started his political career in December 1989 when he became Czechoslovak Federal Minister of Finance. At the end of 1990 he became chairman of the Civic Forum. After it ceased to exist, he helped to establish the Civic Democratic Party, whose chairman he was from the beginning until the end of 2002. His party won the 1992 parliamentary election and he became Prime Minister of the Czech Republic.

He became President of the Czech Republic in 2003 and was re-elected in 2008. When his term expired in March 2013, he moved to a chateau in Prague´s Hanspaulka, to the newly established Václav Klaus Institute, which is intended as a liberal-conservative think tank with its own research activities, seminars, conferences and other events and programmes for both experts and the general public.

Sledujte nás

Další osobnosti