Václav Hlavatý - ten, který to Einsteinovi spočítal

28. březen 2013

Světově proslulý matematik, milovník hudby, několikatýdenní poslanec a významná postava československého exilu, tím vším byl lounský rodák Václav Hlavatý.

Jeden z nejproslulejších českých matematiků se narodil 27. ledna 1894 v Lounech. Po dokončení studií působil na několika středních školách a posléze se stále více věnoval matematice. Publikoval odborné práce a od konce dvacátých let přednášel i v zahraničí, mimo jiné také na pozvání Alberta Einsteina. V roce 1946 byl krátce (pět týdnů) poslancem za národně socialistickou stranu.

V červenci 1948 odešel s rodinou do Spojených států. Původně se sice chtěl do vlasti vrátit, ale krvavé procesy z přelomu čtyřicátých a padesátých let ho definitivně přesvědčily, aby zvolil exil.

V roce 1949 se stal členem Rady svobodného Československa a byl také jedním z hlavních iniciátorů založení exilové Společnosti pro vědy a umění, kde opakovaně (1958-62, 1966-68) zastával funkci předsedy.

Jeho nejslavnějším matematickým dílem je kniha Geometry of Einstein´s Unified Field Theory (1958), která přináší Hlavatého řešení Einsteinových rovnic sjednoceného fyzikálního pole o čtyřiašedesáti neznámých. Tato Einsteinova teorie však byla chybná, takže výpočet má význam pouze teoretický. V šedesátých letech se spřátelil s básníkem Ivanem Jelínkem, který na něj vzpomíná ve svých pamětech nazvaných Jablko se kouše.

Gymnázium v Lounech

V pořadu uslyšíte vzpomínky na lounská Hlavatého školní i učitelská léta, ukázky z jeho jediné nematematické knihy O obrodu exilu (Chicago 1956), korespondence i dalších pramenů, a také Hlavatého apoteózu sokolství z jednoho příležitostného exilového textu. Pozoruhodný je domácí kovaně marxisticko-leninský útok proti Hlavatému a čisté matematice z roku 1952.

Hlavatého snahy o návštěvu rodné země v šedesátých letech nebyly úspěšné, těsně před svou smrtí (11. ledna 1969) ještě protestoval proti sovětské okupaci Československa. Řada jeho odborných prací z pozdějšího období zůstává dodnes v rukopise. Posmrtně obdržel Řád T. G. Masaryka a byl jmenován čestným občanem města Louny.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio