Umělé lidské hlasivky? Český patent!

hlasivky
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy hlasivky

Umí věda nahradit lidský hlas? Implantátů a transplantátů je stále víc, ale jak je to s umělými hlasivkami? Poslední pokroky v oblasti umělých hlasivek představuje v Magazínu Leonardo jaderný fyzik Jaromír Horáček z Ústavu termomechaniky Akademie věd České republiky.

„Umělé hlasivky, které by se daly voperovat člověku do hrtanu zatím neexistují. Nevím, že by se ve světě zdařila transplantace hrtanu nebo hlasivky,“ uvádí vědec.

Horáčkův tým pracuje na vývoji prototypu takových umělých hlasivek. „Jsme nyní ve fázi českého patentu, v jednání je patent evropský,“ upřesňuje expert.

„V současnosti zkoušíme v laboratoři všechna nezbytná měření našich umělých hlasivek, a ty fyziologické parametry odpovídají lidskému hlasu. Prototyp jsme připravili ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie, a je na bázi silikonu,“ dodává vědec.

Tvar hlasivek, jejich velikost a další parametry jsou dány měřením na CT a odpovídají samozřejmě fyziologii člověka, upozorňuje Horáček.

Jak tedy umělé hlasivky vlastně vypadají? „Hlasivka je složena z povrchového silikonu a dovnitř se dávají různé náplně,“ říká odborník.


„Úskalí, která musí výzkumníci při hledání náhrady lidského hlasu překonávat, je mnoho. Jednak je komplikovaný mechanismus přepínání mezi funkcemi dýchání, hlasového projevu a polykání. Jde také o agresivní prostředí jednak kvůli prachu, který přichází do plic, dále je v traktu mnoho bakterií pocházejících z potravy. Je také potřeba respektovat přirozené fyziologické parametry člověka jako je tlak vzduchu v plicích nebo frekvence hlasu.“

Jsou různé způsoby aplikací, jak může chirurg umělé hlasivky vložit do lidského těla. „V Anatomickém ústavu Univerzity Karlovy ozkoušeli na zemřelém člověku, že lze náš prototyp voperovat,“ tvrdí Horáček.

Jaká další cesta čeká vynález, než bude dostupný těm, kteří nové hlasivky potřebují? „Implantát je třeba začít ve spolupráci s chirurgy a experty na ORL testovat a vylepšovat, na zvířatech nejdříve. Není zatím testován na vlivy bakterií, existuje také možnost vylepšit kvalitu použitých vnitřních náplní,“ popisuje současný stav vývoje umělých hlasivek Jaromír Horáček.