Tivadar Soros: Maškaráda kolem smrti. Neuvěřitelný příběh o tom, jak autor vyzrál na gestapo

1. říjen 2022

Když 19. března 1944 obsadil Hitler Maďarsko, zdálo se, že životy maďarských Židů jsou zpečetěny. Mnozí z nich rezignovali a apaticky přijímali nacistickým režimem diktované příkazy. Jiní se rozhodli nejrůznějšími a mnohdy i kuriózními způsoby svou zemi opustit. A pak tu byla malá skupina lidí, která věřila v Hitlerův brzký pád a rozhodla se toto období přežít s falešnými křesťanskými doklady. Mezi ně patřil i právník a spisovatel Tivadar Soros.

Tivadar Soros, někdy též Theodor Schwartz (1894–1968), otec dvou synů Georga a Paula Sorosových, byl Maďar a Žid. Napsal dvě životopisné knihy. První z nich se jmenuje Robinsoni na Sibiři. Zde byl Tivadar Soros vojenským zajatcem do roku 1920, kdy prchal ze zajetí se skupinou dalších zajatců nehostinnou Sibiří.

Proč v esperantu? Aby události druhé světové války byly zaznamenány autentickým způsobem pro mnoho národů.

Po návratu do Maďarska založil společně s klasiky esperantské literatury Juliem Baghym a Kálmánem Kaloczayem esperantský literární časopis a edici Literatura mondo (Literární svět). Sorosovo vyprávění ze Sibiře vycházelo na pokračování právě v této edici. I tuto knihu přeložila z esperanta do češtiny Jindřiška Drahotová a vydalo ji nakladatelství KAVA-PECH.

Čtěte také

Knihu Maškaráda kolem smrti napsal Tivadar Soros v šedesátých letech ve Spojených státech také v esperantu. Publikoval ji na Kanárských ostrovech vydavatel esperantské literatury Regulo.

Proč v esperantu? Aby události druhé světové války byly zaznamenány autentickým způsobem pro mnoho národů. Kniha byla přeložena do řady jazyků. Překlad dokončila Jindřiška Drahotová v roce 2000, ale po dobu deseti let nemohla najít vydavatele.

Účinkuje: Zdeněk Hruška
Připravila: Iveta Novotná
Dramaturgie: Alena Blažejovská
Překlad: Jindřiška Drahotová
Režie: Jakub Doubrava
Premiéra: 21. 9. 2022

Původní esperantská literatura je bohatá, ale pro českého čtenáře prakticky nedostupná. Dle Jindřišky Drahotové je to převážně tím, že čeští esperantisté se věnují překladům české literatury do esperanta, ale opačně z esperanta do češtiny nepřekládá téměř nikdo. Nakladatelé se zase obávají nízkého zájmu čtenářů o knihy, které jsou v originále psány v esperantu.

Radioknihu můžete poslouchat celé čtyři týdny.

Spustit audio

Související