Temný blesk předchází viditelnému

29. duben 2013

Tým geofyziků z norské Univerzity v Bergenu zjistil, že kromě očima viditelného blesku, tedy výboje elektrického proudu v mracích, probíhají v bouřkových mracích ještě jiné děje, které svými smysly nevnímáme. A tomu “hlavnímu”, tedy viditelnému blesku navíc předcházejí.

Norští vědci podrobili důkladnému pozorování a analýze řadu blesků a zjistili, že před vlastním viditelným zábleskem lze v bleskovém epicentru někdy rozeznat ještě dvě další fáze. Nejdříve se v mraku vytvoří vodivý kanál, tzv. “vůdce”. V první fázi zde dojde jen k slabému pulsu radiového záření. V druhé fázi se náhle objeví prudký záblesk vysokoenergetického záření gamma, doprovázený také mnohem silnějším radiovým pulsem. Teprve třetí fází je silný optický záblesk s dalším silným radiovým pulsem, který vidíme prostýma očima a říkáme mu blesk. To vše netrvá zpravidla déle než jednu setinu sekundy.

Za vznikem záblesku gamma záření stojí velmi rychlý pohyb elektronů, pohybujících se téměř rychlostí světla, které se prudce srazí s molekulami vzduchu. Je to nejtvrdší, nejenergetičtější záření, které vzniká přirozeným způsobem na Zemi. Před rokem 1991 však tento fakt nebyl vůbec znám. Až později začali astronomové pozemské gamma záblesky v bouřkách registrovat díky přístrojům na družicích. Pozemské záblesky totiž poněkud narušovaly pozorování kosmických zdrojů záblesků gamma a překrývaly se s nimi.

Zdrojem aktuálních dat pro norský tým bylo souběžné měření gamma záblesků a optického záření pomocí dvou družic, které téměř současně v roce 2006 přelétávaly nad Venezuelou, kde v té době probíhala masivní bouře. Vědci si však nejsou zatím zcela jisti, jak úzká je mezi viditelným a neviditelným bleskem souvislost.

Zdroj: PhysOrg, Geophysical Research Letters

autor: Pavel Vachtl
Spustit audio