Tasemnice dokáže zbavit tělo hostitele některých těžkých kovů, popisuje parazitoložka

20. duben 2017

Jsou parazité vždy jen škůdci, nebo mohou být i prospěšní? Jak je využívá moderní věda, popsala v Magazínu Leonardo Ivana Jankovská z České zemědělské univerzity.

Její specializací je zkoumání vlivu střevních helmitů na akumulaci těžkých kovů v těle hostitele a také využití parazitických helmitů jako bioindikátorů parazitóz u hospodářských zvířat.

„Parazit svého hostitele potřebuje k životu, není tedy jeho strategií ho zabít,“ upozornila odbornice. „V současné době se zjišťuje, že malé množství parazitů vůbec škodlivé není, ale naopak prospívá imunitnímu systému, který je pak zaměřen správným směrem.“

Malé množství parazitů tedy nijak nositele neohrozí. „A zjišťujeme, že bychom mohli parazity využívat i v humánní medicíně. Takovým příkladem může být tzv. helmintoterapie, kdy se imunita zacílí správným směrem,“ dodala Jankovská.


„Není to prokázáno u všech prvků, u některých více, u jiných méně. Záleží na tom, jaký je to parazit a na řadě dalších faktorů. Bylo ale zjištěno, že myšice nebo hraboši z emisně zatížené oblasti mají játra a ledviny méně zatížené olovem a jinými těžkými kovy než hlodavci z čisté oblasti. Následně jsme zjistili, že hlodavci z emisně zatížené oblasti byli plní tasemnic, které jsou schopny tyto těžké kovy akumulovat do svého těla, a tak částečně snižovat zatížení organismu hostitele.“

Tato terapie zaznamenává úspěchy zvláště v případě autoimunitních onemocnění, jejichž počty vzrůstají v civilizovaných zemích, kde je vysoká úroveň hygieny. „Takže se v lidském střevě žádní parazité nevyskytují, a potom z toho mohou být jiné problémy, v podstatě horší než přítomnost červa ve střevě.“

„I tasemnice může být svému nositeli prospěšná. Dnes, kdy u nás nikdo netrpí hladomorem, vás jedna tasemnice ve střevě nezabije. Můžete mít střevní problémy, ale nic vážného,“ tvrdí parazitoložka.

Ta se se svým týmem začala specializovat na vliv střevních helmintů v souvislosti se zatížením organismu těžkými kovy. „Bylo zjištěno, že právě tasemnice, případně vrtejši dokáží akumulovat do svého těla těžké kovy z těla hostitele, a tím jakoby detoxifikují tělo hostitele.“

Jak lze tento poznatek dále využít? „Zkoušeli jsme to i na ovcích a tasemnici ovčí. U zatížení olovem to vyšlo krásně: největší část olova byla koncentrována v tasemnici, pak teprve následovaly orgány hostitele.“

„Byly ale také prvky, u kterých to tak jednoznačně nevyšlo, takže stále je na tomto poli co objevovat,“ shrnula současné poznatky o prospěšnosti parazitů pro zdraví hostitele Ivana Jankovská.

Spustit audio