Státní lesy slibují větší prostor pro divokou přírodu. „Maximálně ji otevřeme lidem,“ říká ředitel

24. listopad 2017

Lesy ČR mění svůj přístup ke správě lesů, nově by některé opravdu cenné lokality měly být ponechány přírodě bez toho, aby do nich zasahoval člověk. „Věříme, že se od přírody můžeme ještě mnohé naučit, pokud ji budeme studovat v její nezměněné podobě,“ zaznívá ve videu umístěném na sociální síti YouTube. Nový přístup oceňuje ekologické hnutí DUHA v otevřeném dopise adresovaném ministru zemědělství Marianu Jurečkovi a řediteli lesů Danielu Szórádovi.

„Je to výborná zpráva pro divokou přírodu, která podle nás může být na větším území než v současnosti. Lesy ČR k tomu přispívají, stále je to ale velmi málo, jen asi 0,3 procenta,“ říká Elička Vozníková, vedoucí programu Krajina v Hnutí Duha. Bezzásahových by ideálně mělo být až pět procent lesů, jako o to usilují například na Slovensku nebo v Německu a Rakousku.

Veřejnost podle Vozníkové oceňuje, že divoká příroda může být nerušeným domovem vzácným živočichům a rostlinám. Je to ale také nenahraditelné přírodní dědictví. Pralesy jsou turistickým lákadlem a umožní tak i místní rozvoj a vznik pracovních míst, například průvodců. Stávající rezervace jsou ale malé a veřejnosti většinou nepřístupné, což by se mělo změnit.


Les produkuje jedinou obnovitelnou surovinu – dřevo. Rádi bychom, aby se zvýšila jeho spotřeba, do budoucna jím můžeme nahrazovat plasty, kovy nebo beton.Daniel Szórád

Lesy ČR se podle generálního ředitele Daniela Szóráda už nyní snaží některé obzvláště cenné lokality ponechávat bez zásahů člověka. „Byl bych rád, kdyby veřejnosti byla přístupná všechna tato místa, záleží to ale na rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR,“ podotýká.

Szórád připomíná i rizika bezzásahových území, může tam docházet k pádu větví nebo celých stromů a tím i zraněním. „Historicky se tak už stalo, a to i v hospodářských lesích, a odpovědnost za to nese vlastník. Řešením by bylo vytvoření sítě naučných stezek, které by bylo třeba udržovat. Pak už to ale není bezzásahová zóna,“ upozorňuje.

autor: vlk
Spustit audio