Stanislav Holubec: Nešťastná revolucionářka. Myšlenkový svět a každodennost anarchokomunistky a feministky Luisy Landové-Štychové

11. říjen 2022

Luisa Landová-Štychová byla jednou z našich prvních poslankyň – anarchokomunistka, feministka, bojovnice proti víře a po válce, navzdory nedostatečnému vzdělání, funkcionářka československé astronomické společnosti. Kniha Nešťastná revolucionářka historika Stanislava Holubce mapuje její život a srovnává její vlastní vzpomínky s dalšími prameny.

Autor hned v úvodu knihy vysvětluje, proč vlastně psal o ženě, která je víceméně zapomenuta a nepatří k předním historickým bytostem.

Čtěte také

Jednak je prý životopisů veřejně činných žen málo, nemnoho je také nezaujatých monografií o představitelích marxistické levice. A o samotné Luise chybí podrobnější práce navzdory tomu, že po sobě zanechala skutečně jedinečnou rozsáhlou písemnou pozůstalost – a nejde jenom o osobní dokumenty a články.

„V jejích ego-dokumentech, dopisech, denících, zápiscích se příznačně objevuje téma rodiny, každodennosti, rodinného rozpočtu a životní úrovně častěji, než tomu bývá u veřejně činných mužů, kteří si u popisu těchto oblastí vystačili s pár větami. Její zápisky představují vynikající pramen pro poznání sociálního prostředí pražského úřednictva a rodin levicové inteligence meziválečné doby i poválečných, zasloužilých a privilegovaných komunistických funkcionářů.“

Podnikavá puritánka

Podle svých vzpomínek byla už v dětství Luisa divočejší, chytřejší a podnikavější než ostatní děvčata a brzy ji zajímalo postavení žen. „Podle svých vyjádření začala toužit po rovnoprávnosti žen, když viděla despotické jednání dědečka s vlastními dcerami. Také ji prý zlobilo hrubé chování mužů vůči mnoha ženám ve vesnickém prostředí. Venkovské ženy trpěly alkoholismem manželů, strachem z otěhotnění i z nevěry.“

Čtěte také

„Sexuální náruživost mužů prý neměly rády, neboť neznaly potěšení ze sexu – ostatně ani Luisa se k něčemu takovému v zápiscích nikdy nepřiznala , ale na druhou stranu ji kvitovali s povděkem jako důkaz jejich manželské věrnosti. Vesnické ženy, zhnusené ze svých primitivních manželů, bývaly platonicky zamilované do jemných učitelů, panských písařů, případně kněží. Konečně prý z Luisy udělala feministku výuka náboženství, neboť v katolické věrouce hrály ženy vždy podřadnou úlohu.“

Ukázky z knížky, kterou v roce 2022 vydalo nakladatelství Lidové noviny, čtou Ivana Machalová a Libor Vacek. Technicky spolupracuje Marek Stejskal. Připravila Veronika Kindlová. Celý pořad si poslechněte v audiozáznamu. 

Spustit audio

Související