Staletí bojů o Kristiána. Je Kristiánova legenda naše nejstarší kronika, nebo geniální podvrh?

8. červenec 2023

Kristiánova legenda bývá označována za naši nejstarší kroniku. Vznikla na sklonku 10. století a z dobového pohledu zachycuje počátky české státnosti i křesťanské kultury. A třeba taky ne.

Diskuze o pravosti latinsky psané Kristiánovy legendy jsou vůbec nejdelším sporem historiků v dějinách české historiografie. Vzplál v 18. století a v poslední době se opět rozhořel. Byl Kristián skutečně bohabojný mnich, který psal o osudech nedávno zemřelých světců, nebo šlo o geniálního padělatele, který se za současníka pamětníků jen vydával?

Kristián jako průkopník orální historie?

Jen o málokterém autorovi středověkého rukopisu víme tolik, co o Kristiánovi. Tedy přesněji o muži, který je „křesťanem podle jména“. Své slavné a z hlediska našich dějin velevýznamné dílo s plným názvem „Život a umučení svatého Václava a jeho babičky svaté Ludmily“ věnoval biskupu Vojtěchovi.

Čtěte také

A to, jak sám píše, za jeho života. Navíc ho označuje za svého příbuzného, v některých překladech dokonce synovce. Nejenže tedy známe, alespoň přibližně, kdo je autorem. Ale můžeme jeho text spolehlivě datovat. Nemohl vzniknout před Vojtěchovou smrtí. Nadto, jak Kristián tvrdí, psal text v dobách, kdy ještě žili očití svědkové popisovaného dění a mohl tak jejich svědectví zaznamenat. Můžeme ho tedy, s trochou nadsázky, označit za našeho vůbec prvního písemně doloženého orálního historika. Jenže v těch všech podrobných autorových informacích o sobě a původu díla je možná první úskalí. Není jich až nějak mnoho?

Co když je všechno úplně jinak?

Nad tím se zamýšlely generace historiků a vedly hodiny a hodiny sporů. A těch stránek, co bylo popsáno! Vždycky se našli tací, kteří Kristiánovi nevěřili ani nos mezi očima.

Čtěte také

Ostatně kritický pohled na prameny a jejich hodnocení je samotnou podstatou historikovy práce. Během více jak dvou staletí tak zazněla celá škála názorů, od těch, že Kristián je zaručeně pravý a hlavně pravdomluvný, až po ty, že legenda vznikla úplně jindy a jinak. Někdo byl přesvědčený, že až ve století dvanáctém, jiní ji řadili dokonce do čtrnáctého. Zcela jasno není ani dnes.

Jak se spor o Kristiána vyvíjel, kam dospěl a jak do něj zasáhla moderní archeologie? A v čem je pro nás vůbec důležité, jestli někdy dojdeme k jednoznačnému závěru? To se dozvíte v pořadu Historie Plus s historiky Petrem Sommerem, Naďou Profantovou a Petrem Kubínem.

Spustit audio