Slyšící i neslyšící v jedné rodině

8. únor 2011

Poruchy sluchu v genech i v rodinném životě. Podvýživa v nemocnicích. Léčba průlomové bolesti.

Každý z pěti lidských smyslů je něčím výjimečný. Sluch má výsadní úlohu při dorozumívání pomocí mluveného přirozeného jazyka a to znamená, že poruchy sluchu člověku brání v komunikaci. O poruchách sluchu u dětí a o péči v rodinách se slyšícími i sluchově postiženými členy dnes bude hovořit PhDr. Iva Jungwirthová.

Pobyt v nemocnici pro člověka paradoxně znamená určitou zátěž. Je to jednak samotný zdravotní problém a léčebné postupy, jednak změna prostředí a také klid na lůžku bez fyzické aktivity. Bez pohybu člověk nepotřebuje mnoho jíst. Velkým problémem v nemocnicích vyspělého světa včetně těch českých je podvýživa pacientů, která vede ke zhoršování zdravotního stavu i k předčasným úmrtím. Problém podvýživy blíže objasní prof. Luboš Sobotka.

Každá bolest, která nás v životě potká, je nepříjemná. Bývá reakcí organismu na škodlivý podnět, třeba zánět, či úraz. Po vyléčení nemoci bolest ustupuje. Daleko nepříjemnější je bolest chronická, velmi častá u onkologických onemocnění. A tato chronická bolest může zcela bez ohlášení přejít v naprosto nesnesitelnou bolest průlomovou. Další podrobnosti o ní uvede MUDr. Jaroslav Krch.

I pro dnešní vydání je přichystaný výběr aktualit ze světa. Tentokrát na témata lidského genomu a výskytu šikany v dětských kolektivech.

autor: mas
Spustit audio

Více z pořadu