Nebezpečná cholera z Haiti

26. březen 2014

Kmen bakterií cholery z Haiti by zřejmě mohl ovládnout Jižní Ameriku. Bakterie jsou totiž příbuzné kmeni z jižní Asie, který zde téměř kompletně vytlačil jiné kmeny cholerových bakterií.

Cholera způsobená bakteriemi Vibrio cholerae se endemicky vyskytuje v mnoha částech světa. Haiti, které se vzpamatovává z následků zemětřesení, jí až do letošního roku bylo ušetřeno. V polovině října však onemocnění propuklo na severu země a rychle se rozšířilo. Úmrtnost je vyšší než v roce 1991, kdy cholera poprvé zasáhla Peru, jehož obyvatelé stejně jako Haiťané neměli žádnou imunitu. Příčinou může být jak nedostatek zdravotnické péče, podvýživa a vysoká míra HIV infekce na Haiti, tak vlastnosti samotného cholerového toxinu, který vyvolává těžké průjmy a křeče. Světová zdravotnická organizace předpokládá, že epidemie může trvat rok i déle.

Otázkou pro vědce však bylo, odkud se vlastně cholera na Haiti dostala. Pravděpodobným zdrojem by mohla být Jižní Amerika. Porovnání sekvencí DNA bakterií cholery z Haiti s kmeny z Peru, Bangladéše, Mexického zálivu a dalších míst však ukázalo na docela jiný zdroj infekce. Mikrobiologové z Howard Hughes Medical Institute zjistili, že bakterie z Haiti jsou prakticky identické s kmenem z jižní Asie. Potvrdily se tak výsledky předběžné studie, kterou minulý měsíc vypracovalo Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a které rovněž ukazovaly na jihoasijský zdroj infekce.

Bakterie cholery z Haiti nesou trojici mutací. První dvě znamenají, že bakterie mohou produkovat „klasický“ cholerový toxin, který vyvolával příznaky během pandemií před rokem 1960. Klasický toxin způsobuje závažnější průběh onemocnění než ten, který se rozšířil v roce 1961. Třetí mutace bakterií cholery z Haiti se poprvé objevila v roce 2002 v Bangladéši. Svým nositelům umožnila prakticky úplně nahradit všechny ostatní jihoasijské bakterie a stát se tak dominantním kmenem cholery. Vědci se domnívají, že stejným způsobem by kmen z Haiti nyní mohl nahradit jihoamerické kmeny. Tento scénář vyvolává obavy, protože bakterie z Haiti nesou víc genů pro rezistenci vůči antibiotikům a jejich toxin vyvolává intenzivnější průjmy, které u cholery zabíjejí. Během epidemie z Haiti někteří lidé zemřeli už za dvě hodiny po objevení se prvních příznaků.

Zdroj: Howard Hughes Medical Institute, New England Journal of Medicine

autor: redakce ČRo Leonardo
Spustit audio