Rozevíraní nůžek mezi bohatými a chudými ohrožuje demokracii, říká filozof Hauser. Těží z toho populisté

26. únor 2020

V roce 2006 byl jedním z iniciátorů výzvy Jsme občané!, která upozorňovala na deficity demokracie v Česku. „Dnes jsou ty resty srovnatelné. Něco se podařilo, ale obecně lze říci, že v některých hlediscích se tyto deficity prohloubily,“ míní politický filozof Michael Hauser, host Osobnosti Plus.

„Upozorňovali jsme například to, že naše ústava obsahuje také Listinu základních práv a svobod a jedním z jejích článků je také právo na důstojný život. Z toho lze vyvodit třeba právo na důstojné bydlení. A to je problém, který se stále zhoršuje,“ uvádí příklad deficitu české demokracie.

Čtěte také

Nějakými deficity je postižena každá demokracie, myslí si Hauser. „V zemích Evropské unie se některé zvětšují. Zvlášť sociální a kulturní problémy, kterými je dnes postižena například Francie nebo Itálie. Mluvil bych o obecném trendu rozevíraní nůžek mezi bohatými a chudými. A to skutečně ohrožuje demokracii,“ míní.

„Vznikají populistická hnutí, zvlášť pravicově populistická, která dokážou z těchto deficitů těžit politický kapitál,“ vysvětluje.

Růst nerovností

Na růst nerovností poukazuje také ve své knize Kapitalismus jako zombie. „O tomto problému hovoří instituce jako Mezinárodní měnový fond, OECD a další finanční instituce. Nejde tedy jen o levicové téma, problém vnímají všichni. I ekonomové, kteří dříve vyznávali neoliberální zásady, říká.

Čtěte také

A proč zombie? Když se podíváte na charakter dnešního bohatství, získává podobu určité dluhové ekonomiky, čili není produktivní,“ dodává filozof.

Co se týče alternativy vůči kapitalismu, konceptů je podle něj celá řada. „Dochází k přeskupování celkové globální situace v ekonomice. Já ji pojmenovávám jako přechod od kapitalismu k jinému typu společnosti. Už přes 30 let se debatuje o tom, čím nahradit současný systém. Problém tedy není v tom, že by chyběly koncepty alternativy, ale není shoda na tom, který koncept je zapotřebí rozvíjet.“  

Formy vlastnictví

V této souvislosti mluví Hauser například o formách vlastnictví. „I v naší ústavě se píše o pluralitě vlastnictví. Existují jeho formy, například participativní nebo družstevní. To je jeden příklad, jakým směrem jít,“ dodává.

Ohledně soukromého vlastnictví velkých společností podle něho existují různé návrhy na daňové úpravy.

„Například starý koncept progresivního zdanění. Další možností je globální transformace, kdy si politici uvědomí, že dnešní fiktivní kapitál nepřispívá k rozvoji společnosti a je zapotřebí jinak pochopit charakter bohatství. A třetí možnost je nejpesimističtější, že se nic nezmění a postupně se vyhrotí mezinárodní situace. Jak kvůli mocenským ambicím, tak kvůli docházejícím přírodním zdrojům,“ popisuje politický filozof Michael Hauser.

Proč se podle něj bez Marxe rozpadnou evropské hodnoty? Vnímá KSČM jako levicovou stranu, nebo jako zločineckou organizaci? Jak si představuje současného levicového politika? Nejen na tyto otázky odpovídal Barboře Tachecí.

Související