Rostliny produkují nové léky

9. listopad 2010

Genoví inženýři rozšířili rostlinám repertoár léčivých látek, které dokáží produkovat, o molekuly obsahující chlór. Tyto látky najdou uplatnění při léčbě nádorů.

Tým Sarah O´Connorové z Massachusetts Institute of Technology upravil metodami genového inženýrství dědičnou informaci barvínku růžového (Catharanthus roseus) tak, aby vyráběl léčivé molekuly, jaké se v přírodě nevyskytují. Barvínek produkuje řadu alkaloidů využitelných v medicíně. Například vinblastin se používá k léčbě některých typů rakoviny. Nové léky vznikají často tak, že vědci do ryze přírodních molekul dodatečně zabudují atomy halových prvků, především chlóru a brómu. Organismy v přírodě vytvářejí podobné chlorované nebo bromované molekuly jen velmi vzácně.

Ve studii, kterou zveřejnil prestižní vědecký týdeník Nature, popisují vědci z týmu Sarah O´Connorové, jak vnesli do kořenových buněk barvínku růžového dva geny izolované z půdních bakterií. Díky tomu dokážou buňky barvínku připojit atom chlóru k aminokyselině tryptofanu a tu pak využít k syntéze alkaloidů. Vznikají tak alkaloidy se zabudovaným atomem chlóru včetně chlorované formy vinblastinu.

Barvíneku růžový (Catharanthus roseus)

Další výzkum týmu Sarah O´Connorové směřuje k získání kompletních rostlin barvínku, které by bylo možné pěstovat a získávat z nich ve velkém nové typy chlorovaných alkaloidů pro farmaceutické účely.

autor: Jaroslav Petr
Spustit audio