Robert Schuster: Kancléřka Merkelová neudržela na uzdě německé regiony

9. květen 2020

V posledních týdnech se pozornost německé veřejnosti soustřeďovala pokaždé na den, kdy se pravidelně scházela spolková kancléřka Angela Merkelová s premiéry 16 německých regionů.

Spolu jednali o opatřeních, která měla zabránit šíření nemoci COVID-19. Zde padla v minulosti rozhodnutí o koordinovaném uzavření škol nebo o povinnosti občanů omezit sociální kontakty.

Čtěte také

Stejným způsobem byl v tomto okruhu dojednán i časový plán postupného návratu k normálnímu životu. Úkolem kancléřky bylo především být zprostředkovatelkou mezi rozdílnými zájmy zemských vlád a to se jí tváří v tvář hrozivě rostoucím číslům o počtu nakažených zpočátku i docela dařilo. Jenomže jak se ale začala situace měnit k lepšímu, rostl tlak na rychlejší cestu ven z koronavirového útlumu.

V Německu konkrétně nastalo něco, s čím předtím nikdo nepočítal: Vlády jednotlivých spolkových zemí se začaly předhánět, která toho svým občanům dovolí nejvíc. Dokonce se smazaly rozdíly mezi regiony, které původně razily tvrdý přístup, jako například Sársko nebo Bavorsko, a naopak spolkovými zeměmi, které na zákazy přistoupily jen s těžkým srdcem – to je případ Severního Porýní-Vestfálska nebo Berlína.

Výsledkem této „uvolňovací rallye“ je, že během několika příštích dní prakticky skončí všechna omezení. A to i v odvětvích všeobecně považovaných jako nejkritičtější – to platí třeba pro hotely nebo restaurace.

V režii regionálních premiérů

Čtěte také

Koneckonců, když už museli jejich provozovatelé odepsat tržby za letošní Velikonoce, tak se mohou aspoň těšit na první hosty a návštěvníky, kteří přijedou koncem května během svatodušních svátků, řada Němců je totiž tradičně využívá na krátkou dovolenou.

Od poloviny května pak také bude pokračovat přerušená fotbalová bundesliga, i když před prázdnými hledišti. Tady se mimochodem podle všeho na posledním summitu kancléřky se zemskými premiéry strhla jedna z největších bitev. Zatímco regiony, které mají v obou fotbalových ligách víc týmů, jako Severní Porýní-Vestfálsko nebo Bavorsko, chtěly začít s fotbalem co nejrychleji, jiné brzdily.

Starosta městského státu Brémy, Andreas Bovenschulte, údajně trval na pozdějším startu ligy s odůvodněním, že místní klub – Werder – prý nemá na rozdíl od ostatních týmů dostatečně natrénováno.

Čtěte také

A Angela Merkelová? Dlouholeté šéfce celostátní vlády prakticky nezbývalo nic jiného než přihlížet, jak na sebe regionální premiéři strhli iniciativu a postavili její vládu před hotovou věc. Takže další postup je teď výlučně v jejich režii. Jediné, co dokázala kancléřka ještě prosadit a co nese jasně její rukopis, je pojistka pro případ, že by znovu rostly počty infikovaných. Pokud se v některém z německých okresů během sedmi dní objeví 50 nových infekčních případů na 100 tisíc obyvatel, mají v těchto místech začít opět platit omezení.

Z pohledu Česka a jiných států, které jsou spravovány více či méně centralisticky, se může jevit rozhodování v zemích s federálním uspořádáním jako pomalé a pro krizové situace nevhodné.

Robert Schuster

Kromě Německa to platí během aktuální pandemie třeba v daleko větší míře pro Spojené státy, Rusko nebo Brazílii. Na straně druhé to ale dovoluje pružněji reagovat na nejrůznější lokální specifika. Z pohledu občanů se může takovýto rozdílný přístup jevit jako přijatelnější, než kdyby byli všichni drženi stejně dlouho v zavřených bytech.

Autor je komentátor Lidových novin

Spustit audio