Regulace Airbnb je nutná, jinak se z měst stanou Disneylandy, tvrdí radní Prahy 1

17. květen 2018

Mnoho turistů mířících do Prahy nebo do oblíbených turistických center využívá ubytování přes Airbnb. Ve vyhledávaných lokalitách se ale podle místních skoro nedá bydlet, protože obytné domy se mění na penziony. Je na místě začít s regulací?

„Regulace je naprosto nutná. Měly by se k tomu přizpůsobit pravomoci společenství vlastníků jednotek (SVJ), protože ti tam bydlí a vědí, co se v bytech děje,“ navrhuje radní Prahy 1 Ivan Solil (ČSSD). Připomíná, že Airbnb se snaží regulovat i na Západě, například omezením počtu dní v roce, kdy je byt takto pronajímán.

Omezme Airbnb i túry po hospodách, vyzývá starosta Prahy 1

03684668.jpeg

V některých turisty vyhledávaných městech se začínají zvedat hlasy kritizující nadbíhání cestovnímu ruchu na úkor místních obyvatel. Příkladem je třeba španělská Barcelona, kterou loni navštívilo 32 milionů turistů. Ve městě je nyní údajně více postelí pro turisty než pro rezidenty a místní mají problém najít si bydlení za rozumnou cenu. Barcelonská starostka chce vrátit město zpět jeho obyvatelům, aby i oni měli prospěch z bohatství plynoucí z cestovního ruchu.

Už dnes prý existují jasná pravidla, co musí splňovat ubytovací zařízení. Stát je ale nezvládá vymáhat. „Jen na Praze 1 máme až pět tisíc takových bytů a kontrolovat by to měl živnostenský a stavební odbor, který má pár kontrolorů. Je to věc státu, ne obce,“ dodává.

„Na příkladu Barcelony a dalších je vidět, že se z center měst stávají Disneylandy. CzechTourism uvádí, že velmi ubývá těch tzv. požitkářů, kteří míří za památkami, a přibývá těch, které zajímá levné pivo, děvčata a nefunkční policie,“ upozorňuje Solil. Tito lidé se podle něj ve většině ubytovávají právě přes Airbnb.

Hlavní problém Airbnb nejsou peníze, ale vylidňování turisticky zajímavých lokalit.
Ivan Solil

Nevymahatelné regulace

„Jsem proti zavádění nějakých hlasovacích komisí, které by rozhodovaly o tom, co může vlastník bytu dělat se svým majetkem. SVJ by mělo určit, jak se budou pronajímatelé podílet na zvýšených nákladech, ale nemělo by mít právo krátkodobý pronájem zakázat,“ reaguje ekonom Aleš Rod z Centra ekonomických a tržních analýz.

Česko Airbnb regulovat nepotřebuje, systém se úspěšně reguluje sám, tvrdí ekonom

03672835.jpeg

V Česku a hlavně v Praze sílí popularita sdíleného ubytování přes portál Airbnb. Současně s tím si ale lámou zejména starostové hlavu, jak nad tímto segmentem podnikání udržet kontrolu, ať už kvůli poplatkům do obecní pokladny nebo zajištění bezpečnosti. Je na čase začít tento typ ubytování regulovat?

Platforma Airbnb se už například domluvila se čtyřmi stovkami měst na tom, že bude vybírat daně a poplatky, které následně posílá obcím. „K dubnu 2018 takto po světě vybrala už 600 miliard dolarů, to je asi desetinásobek českého státního rozpočtu,“ uvádí.

Klíčem k úspěchu jsou prý rozumná pravidla a správná definice sdíleného ubytování. „Pokud řekneme, že to může být maximálně padesát nocí ročně a že jeden člověk nebo entita může takto pronajímat jen jeden nebo dva byty, tak proč ne,“ připouští Rod.

Máme vysokou poptávku i nabídku a majitelé bytů je budou krátkodobě pronajímat i navzdory regulaci. Tím spíš, že stát není schopen vymáhat ani již platná pravidla.
Aleš Rod

autoři: Veronika Sedláčková , ert
Spustit audio

Související