Řečové centrum komplikuje vidění barev

24. září 2010

Vnímáme barvy stejně, když je vidíme nalevo nebo napravo? Kupodivu nikoli. Předměty napravo nám zobrazují levé části sítnice obou očí a mozek je zpracovává svou levou hemisférou. Ta se kromě jiného věnuje řízení řeči. Je tím natolik poznamenána, že má někdy problémy s rozlišováním barev i objektů.

Na křižovatkách je dobré dávat pozor na vozidla přijíždějící zprava. Mají přednost. A to z dobrého důvodu. Vzruch z oka, který informuje náš mozek o tomto vozidle, se v naší mysli žádné velké přednosti netěší. V levé mozkové hemisféře si mozek zahlédnutý předmět nejprve popisuje a pojmenovává prostřednictvím řečových center. Než se tímto úkolem prokouše, chvíli to trvá.

Tento poněkud překvapivý objev učinil tým amerických vědců vedených Richardem Ivrym z University of California v Berkeley. K pokusům využili dobrovolníky. Posadili je před velkou obrazovku, na kterou promítali kruh sestavený ze zelených čtverečků. Levý okraj kruhu měl dobrovolník na levém okraji zorného pole, pravý okraj kruhu na pravé straně zorného pole. Po promítnutí obrazce měl najít co nejrychleji jediný čtvereček, jenž se od ostatních liší barvou. Někdy byl odlišný čtvereček modrý, jindy však byl vyveden jen v jiném odstínu zeleně. Když se objevil odlišně zbarvený čtverec v levém okraji dobrovolníkova zorného pole, nehrála jeho barva žádnou roli. Lidé našli modrý i zelený čtverec stejně rychle. Pokud se ale odlišný čtvereček objevil na pravé straně zorného pole, trvalo dobrovolníkům odhalení zeleného čtverce o poznání déle. Jak je to možné?

Obraz předmětů nalevo od nás dopadá na pravou část v sítnici obou očí a mozek je zpracovává svou pravou hemisférou. A naopak. Obraz předmětů napravo od nás zpracovává levá mozková hemisféra, která se kromě jiného věnuje řízení řeči. V levé mozkové hemisféře přiřadí řečová centra čtverečkům jméno barvy. V případě modré a zelené je i řečovému centru jasné, že se čtverce liší. V případě čtverců s různými odstíny zelené ale svádí řečové centrum celý mozek na scestí. Pro centrum řeči je zelená jako zelená. Teprve dodatečně dokáže zrakové centrum tuhle chybu napravit. A korekce má za následek prodlevu v rozhodování.

Richard Ivry podpořil toto vysvětlení výsledky dalšího experimentu. Kromě obvyklého rozlišování čtverců dal dobrovolníkům za úkol zapamatovat si i několik slov. Zaměstnal tak jejich řečové centrum a to nemělo volnou kapacitu na pojmenovávání barev čtverců při zrakovém testu. Dobrovolníci začali rázem odhalovat zelené čtverce na pravé straně zorného pole se stejnou rychlostí, s jakou odlišovali modré od zelených.

Podle předběžných výsledků Ivryho výzkumu se nám jazyková centra neustálým pojmenováváním všeho, co vidíme, míchají nejen do rozeznávání barev, ale dokonce i do rozlišování objektů - třeba aut nebo koček. Kočku s autem si levá mozková hemisféra neplete. S různými kočkami a auty odlišných typů může mít problémy. Zajímavé výsledky mohou přinést i výzkumy, při nichž chce Ivry detailněji prozkoumat obrazy slavných mistrů a zjistit, zda na levém a pravém okraji plátna používali barvy odlišným způsobem.

Spustit audio