Ptačí „rozvody“ jsou výhodné pro samičky

14. listopad 2014

Nejen lidské, ale i ptačí páry se rozcházejí. Pro samičky mnoha ptačích druhů může být „rozpad manželství“ dobrou startovní pozici do lepšího „manželského svazku“.

Samičky a samečkové mnoha ptačích druhů žijí ve vztazích označovaných jako sociální monogamie. Znamená to, že vytvářejí páry, ale ty nejsou trvalé. Věrnost většiny nejen že nesahá za hrob, má jen krátké trvání. Zjednodušeně řečeno, i ptáci se „rozvádějí“ – opouštějí stávající partnery a hledají si nové protějšky. Ptačí manželství bývá v mnoha ohledech vyrovnanější než obdobné svazky savců. Ptačí partneři se často dělí o povinnosti od budování hnízda přes sezení na vejcích až po krmení mláďat a jejich ochranu před nepřáteli. Přesto jim soužití nevydrží věčně a páry se rozpadají. Celkem žije v sociální monogamii 85 % ptačích druhů. K rozchodům dochází u 92 % z monogamně žijících ptáků.

Tým zoologů z Oxfordské univerzity vedený Anticou Culinovou publikoval v předním vědeckém časopise Biological Reviews velmi zevrubnou analýzu ptačích rozvodů, která soustřeďuje data o 64 různých ptačích druzích. Podobně jako u lidí přispívají u ptáků k rozvodu problémy s plozením potomků. Jakmile ptačí pár začne zaostávat v obvyklém počtu nakladených vajec a odchovaných mláďat, nebo když samice klade vajíčka příliš pozdě, vyhlídky na rozchod samce a samice strmě rostou. Další sezónu už mají obvykle jak samec, tak i samice jiné partnery.

Kdo dává v ptačích párech „podnět k rozvodu“? Na první pohled by se mohlo zdát, že je to samec, na kterého samička neudělala dobrý dojem počtem nakladených vajec nebo termínem, který si pro kladení vajec vybrala. Antica Culinová a její kolegové jsou ale přesvědčeni, že ptačí samičky mají kladení vajec do určité míry pod kontrolou.

Logo

„Je tedy možné, že je to právě samička, kdo rozhodne, že její partner není ten pravý. A protože se jí moc nelíbí, nenaklade mnoho vajíček,“ vysvětluje Antica Culinová.

Rozhodnutí k rozvodu může mít pro ptáky dalekosáhlé důsledky. Na jedné straně na něm mohou vydělat. To když je jejich partner nevalné kvality a oni ho vymění za lepšího. Na druhé straně platí i v případě ptačích rozvodů, že je lepší málo nežli nic. Pokud se pták zbaví svého partnera a následně nenajde lepšího či dokonce nenajde vůbec žádného, znamená to pro něj katastrofu. Jak prokázala studie Culinové a jejích kolegů, vyhlídky ptačích samců a samic nejsou rovnocenné.

„Samičky si po rozvodu obvykle najdou lepšího partnera a domohou se lepších výsledků při rozmnožování, ale samci si většinou nepolepší“, říká Antica Culinová.

Britští zoologové z toho usuzují, že jsou zřejmě právě samičky, kdo „podává žádost o rozvod“ a rozhoduje se pro hledání nového partnera. Samečky pak postaví před hotovou věc. A proč nejsou iniciátory rozvodů samci? Pokud chce samec opustit samičku a hnízdo, musí vyklidit svůj stávající revír a hledat si nový. To nemusí být jednoduché. Pokud by samec v konkurenci silnějších soků neuspěl, výrazně by si tím pohoršil.

Ptáčata v hnízdě

Ačkoli nová studie vrhla do ptačích rozvodů nové světlo, celá řada otázek týkajících se rozchodů ptačích párů zůstává nerozřešená. Není například jasné, na základě jakých parametrů se samička rozhoduje, že samce opustí, a jestli je to například výsledek sledování samečkova chování.

Zdroj: Biological Reviews

autor: Jaroslav Petr
Spustit audio