První spartakiáda kombinovala tanky a holuby. Přehlídek se konalo celkem šest

26. červen 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Písnička Poupata, která doprovázela spartakiádní cvičení starších žákyň, je populární dodnes

V těchto dnech je tomu 65 let, co se konala první československá spartakiáda. Za dobu trvání komunistického režimu se těchto akcí konalo šest.

Platily za vrcholnou akci komunistické tělovýchovy a dávaly si za cíl být důkazem oddanosti obyvatel komunistickému zřízení. Spartakiády měly pochopitelně patřičnou propagaci a byly mediálně sledovány. V rozhlasovém archivu se dochovalo několik hodin zvukového materiálu zachycujícího atmosféru spartakiád, zejména těch normalizačních.

První spartakiáda: ozubená kola i holubi

Nejméně nahrávek se dochovalo právě z té první spartakiády. Ta ve snaze trumfnout sokolské slety, jejichž byla nepřiznaných následovníkem, předvedla přes milion cvičících ve třech desítkách vystoupení. V archivu se dochovala jen reportáž ze cvičení vojáků s dětmi. Je z ní patrné, že šlo o poněkud bizarní skladbu.

Spartakiáda

Jiné byly ještě pozoruhodnější. Například učnice a učňové z takzvaných pracovních záloh například ve svém vystoupení ze svých těl vytvořili ozubená kola a řemenice, při cvičení vojáků se na ploše stadionu objevily tanky; svazarmovci zase vystupovali s motocykly, psy nebo holuby.

Vše se neslo stále ještě v duchu stalinismu (i když generalissimus už byl mrtvý): kladl se důraz na kolektiv, celá akce byla silně prodchnutá prosovětským nadšením a komunistickou symbolikou.

Jiná doba, jiný mrav, píše se rok pětašedesát

Podobnou atmosféru měla i spartakiáda v roce 1960. Z té se nám mimo jiné zachovala půvabná reportáž o cvičení souborů lidové tvořivosti. Hovoří v ní členové souboru Vlajka mládí z Brna, kteří na závěr zazpívají vlastní pseudolidovou písničku o spartakiádě. O pět let později by se už taková písnička považovala za vtip. 

Spartakiáda

Spartakiáda z roku 1965 byla totiž docela jiná. Duch společenského uvolňování poznamenal i ji. V první řadě přestali být lidé ke cvičení nuceni, počet cvičenců klesl na zhruba 350 tisíc. Skladby už nebyly ideologicky vypjaté, snažily se být moderní a zábavné.

Moc pěkně to ilustruje záznam z vystoupení učňů, kteří cvičili na temperamentní čaču a závěr jejich cvičení doprovodila moderní písnička s výmluvným textem: „Jenom buďte bez obav, když my po svém bavit chceme se a smát, jiná doba, jiný mrav, píše se rok pětašedesát.“

Husákova poupata

Čtvrtá spartakiáda, naplánovaná na rok 1970, se nekonala. Režim si nebyl jist, jestli jsou občané už natolik znormalizovaní, aby masovou akci nevyužili k protestům. Další spartakiáda se proto konala až v roce 1975.

Spartakiáda

Z té se v archivu dochovalo velké množství nahrávek. Je z nich patrné, že se jí věnovala opravdu velká pozornost. Rozhlasoví komentátoři neustále zdůrazňovali, jak cvičenci nadšeně demonstrují lásku k socialistické vlasti vedené komunistickou stranou. Poprvé se tehdy na Strahově objevilo také společné cvičení s dětmi, které organizátoři prvních dvou spartakiád odmítali s tím, že dítě patří v první řadě do kolektivu. Husákovský režim ale rodinný život naopak akcentoval.

U spartakiády 1975 můžeme vypozorovat také první pokus o spartakiádní hit. Cvičení dorostenek bylo doprovázeno písničkou Zpíváme mládí, zpíváme krásným snům v podání Eleny Lukášové. Písnička s poměrně výraznou melodií se pak často hrála v rozhlase a pamětníci si na ni vzpomínají, ale hitem se nestala.

To se povedlo až o deset let později na poslední spartakiádě. Písnička Poupata, která doprovázela cvičení starších žákyň, je populární dodnes. Historie spartakiád skončila se zánikem komunistického režimu. I když nácvik na spartakiádu 1990 už běžel a mnozí lidé se na akci těšili, Strahov se už cvičenců nedočkal.

Spartakiáda

Průřez spartakiádami v pořadu Archivu Plus si můžete pustit na audiozáznamu.

Spustit audio