Prof. Václav Girsa o mezinárodní spolupráci při záchraně architektonického dědictví

14. říjen 2015

Celosvětová ochrana architektonického dědictví a historických památek - to je téma pro dnešní Studio Leonardo v rozhovoru s prof. Václavem Girsou, vedoucím Ústavu památkové péče na fakultě architektury ČVUT v Praze.

Celoživotní zaměření architekta na obnovu historického stavebního fondu a péči o architektonické památky. Na území České republiky je atelier arch. Girsy jediným tvůrčím pracovištěm, které restaurátorský přístup ke stavebním památkám prosazuje v konkrétních realizacích a zároveň systematicky rozvíjí z hlediska metodiky památkové péče (transformace restaurátorské metody do měřítka stavby).

Realizace podle projektů GIRSA AT s.r.o. byly opakovaně oceněny národními i mezinárodními cenami a zejména opakovaně prestižními cenami EUROPA NOSTRA za inovativní přínos aplikace restaurátorské metody (Müllerova vila v Praze, obnova zámeckého divadla v Českém Krumlově, konzervace jižního průčelí Horního hradu v českém Krumlově, Konzervace hradu Bauska, projekt prezentace a konzervace hradu Bečova).

Od 1. září 2008 je prof. Girsa vedoucím Ústavu památkové péče FA ČVUT a od ledna 2015 prezidentem Českého národního komitétu ICOMOS.


Spustit audio