Problém rodinných firem je jejich předání další generaci, říká ministr Jan Mládek

12. prosinec 2016

Rodinné firmy v Česku se podílejí na hrubém domácím produktu zhruba 30 %, třeba v sousedním Německu je to ale 55 %. Tuzemským rodinným podnikům ale rostou tržby. Jak ještě zlepšit postavení rodinného byznysu u nás? Nejen o tom bude řeč na konferenci s názvem Rodinné firmy na rozcestí, kterou pořádá Vysoká škola ekonomická v Praze spolu s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR.

„Není jasná definice rodinné firmy. V občanském zákoníku sice existuje zmínka o rodinném závodě, ale my tomu chceme dát širší režim. Po dlouhých diskusích s akademiky a s nejlepšími právními společnostmi je připravena určitá forma vytýčení rodinné firmy, a to jak ve smyslu rodinné obchodní společnosti, tak rodinné živnosti a rodinné farmy. Pokud se to uzákoní, budeme mít nejen definici, ale budeme schopni specificky podporovat tuto důležitou skupinu podnikatelů,“ říká Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Možná podpora? Poradenství

S tím, že je třeba vést diskuzi o tom, co je to rodinná firma, souhlasí i ministr průmyslu a obchodu z ČSSD Jan Mládek. „Jeden z problémů rodinné firmy je předat ji z generace na generaci. Čísla ze světa jsou poměrně dramatická: na druhou generaci se podaří předat pouze 30 % firem, na třetí asi 12 % a na čtvrtou pouze 4 %,“ zdůrazňuje jeden z problémů rodinných firem Mládek.

Karel Havlíček si myslí, že firmy mohou čerpat určité formy podpory, ale ty nejsou zaměřené na čistě rodinné podniky. Jako jednu z forem státní podpory by viděl třeba poradenskou činnost ve smyslu pomoci s předáváním další generaci: „Tisíce firem chtějí předávat, potřebují k tomu určitou poradenskou podporu. Je možné vypsat programy na to, aby tato forma podpory mohla začít fungovat, a tím pádem ty firmy posouváme dál.“

Jan Mládek dodává, že o vypsání některých specifických programů na podporu rodinných podniků nebude jednoduchá debata, protože poskytnutí podpory pouze jedné skupině firem by mohlo být chápáno jako znevýhodnění jiných.

Poslechněte si celou diskuzi ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a předsedy představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karla Havlíčka.

autoři: Michael Rozsypal , jpr
Spustit audio