Přirozená zbraň proti Alzheimerově chorobě

10. únor 2009

Protein, který se zcela přirozeně vyskytuje v mozku, dokázal u pokusných zvířat zvrátit postup Alzheimerovy choroby.

Ztráta paměti a duševních schopností, degenerace mozkových buněk a nakonec jejich zánik. Těmto příznakům Alzheimerovy choroby dokáže podle nové studie zabránit protein, který se zcela přirozeně vyskytuje v mozku. Jedná se o takzvaný mozkový neurotrofický faktor (brain-derived neurotrophic factor, BDNF), jehož množství v mozku pacientů postižených Alzheimerem klesá.

Účinky proteinu na buňky mozku studovali odborníci z Kalifornské univerzity v San Diegu na zvířatech, která slouží jako experimentální model Alzheimerovy choroby. Mezi ně patří laboratorní myši a potkani a také zástupci primátů - opice makakové. U všech zvířat vedly injekce samotného neurotrofického faktoru nebo genu, který jej kóduje, k výraznému zlepšení paměti a schopnosti učit se. V mozcích ošetřených zvířat se obnovila produkce faktoru a degenerované neurony začaly opět fungovat. Autoři studie proto doufají, že mozkový neurotrofický faktor aplikovaný při výskytu prvních příznaků by devastující chorobu mohl přinejmenším dlouhodobě zpomalit.

autor: Martina Otčenášková
Spustit audio