Příliš náruživí spáči riskují demenci. Škodí i samota a znečištěné ovzduší

12. březen 2017

Spánek je klíčem k celkovému zdraví a lékaři doporučují spát sedm až devět hodin denně, aby se člověk cítil odpočatý. Když je však spánku přespříliš, může mít problémy mozek, píše americký týdeník Newsweek.

Nejnovější studie zjistila, že u lidí, kteří spí dlouhodobě víc než devět hodin denně, existuje vyšší pravděpodobnost vzniku demence a zmenšení mozku, který bude fungovat hůř.

Podle autorky studie, profesorky neurologie Sudhy Seshadriové ze Střediska pro Alzheimerovu nemoc při Bostonské univerzitě je u zkoumaných osob bez středoškolského vzdělání, které spaly každou noc déle než devět hodin, pravděpodobnost, že se u nich během deseti let objeví demence, až šestkrát vyšší než u lidí, kteří spali kratší dobu.

Už dřívější výzkumy ukázaly, že s demencí souvisí jak příliš málo, tak příliš hodně spánku. Vědci také zjistili, že pravděpodobnost vzniku demence ovlivňuje úroveň vzdělání – čím víc času strávíte učením, tím menší riziko neurodegenerativní nemoci vám hrozí. Zdá se, že vzdělanější lidé dokážou účinky demence lépe kompenzovat. Vzdělávání v raném věku zřejmě lidem pomáhá vyrovnat se se změnami v mozku dřív, než se demence projeví.

Pozor na samotu a ovzduší

Profesorka Seshadriová je také přesvědčena, že někteří lidé možná spí déle, protože jejich organismus reaguje a snaží se odstranit hromadění amyloidů v mozku, které demenci způsobuje. Výsledky jejího výzkumu by mohly pomoci lékařům diagnostikovat neurodegenerativní nemoc dřív, než se výrazně zhorší. Podle Světové zdravotnické organizace trpí na světě demencí 47,5 milionu lidí a každý rok přibývá dalších 7,7 milionu. Šedesát až sedmdesát procent všech případů tvoří Alzheimerova choroba, která je nejběžnějším typem demence.

Kromě nadbytku spánku souvisí se vznikem demence ještě dva další překvapivé faktory, na které bychom si měli dávat pozor. Jedním je samota. Neurologická studie z roku 2013 zjistila, že pocit osamělosti u starších lidí zvyšuje riziko vzniku demence jedenapůlkrát. I když zatím není jasné, jak to spolu souvisí, zdá se, že ke zdravému mozku napomáhá kontakt s bližními.

Samota a stáří

Druhým faktorem je znečištění ovzduší. Pravděpodobnost vzniku demence roste u starších žen žijících blízko dálnice nebo v hustě obydlených městských čtvrtích. Nedávná studie ukázala, že vdechování drobných částic znečištění zvyšuje pravděpodobnost vzniku demence o 92 % oproti ženám, které žijí v čistějším prostředí, upozorňuje Newsweek.

autor: gzb
Spustit audio