Prezident není odpovědný vůbec a stát je méně odpovědný než občan, kritizuje advokát Rozehnal

4. únor 2020

Spor o omluvu vnučce Ferdinanda Peroutky Terezii Kaslové za výroky prezidenta Miloše Zemana pokračuje. Vše bude řešit odvolací pražský městský soud. Zatím se stát za prezidentova slova na Peroutkovu adresu omlouvat nemusí, a to i přes to, že článek s názvem Hitler je gentleman se v časopise Přítomnost najít nepodařilo. 

Právní zástupce hlavy státu Marek Nespala naznačuje, že žaloba je vedena špatně, ale advokát Aleš Rozehnal vidí chybu v platné legislativě včetně Ústavy.

Kancléř prezidenta republiky Vratislav Mynář a advokát Marek Nespala

„Spravedlnost spočívá v tom, jak kvalitně je žalováno. Tady bylo žalováno nekvalitně... Podle mě si paní Kaslová dělá píárko a živí kauzu pro kauzu,“ říká v pořadu Pro a proti právní zástupce prezidenta republiky Marek Nespala.

Podle něj je Peroutkova vnučka podnikatelka, o které před pěti roky nikdo nevěděl. „Těžko říct, jak byl před pěti lety znám sám Ferdinand Peroutka u široké veřejnosti... Prostě žalovat se musí umět, potom lze dosáhnout výsledku.“

Stačilo by zažalovat podle § 72 odst. 1 a) Zákona o Ústavním soudu za jiný zásah veřejné moci a tímto ústavněprávním testem bychom se dověděli, jaký by byl výsledek... Ale opakuji, že tato kauza je pět let živena... Náš právní řád je celistvý a dává dostatek možností, jak uplatnit svou žalobu proti komukoliv, i proti prezidentu republiky, ale musí se to umět.
Marek Nespala

Právník upozorňuje, že vědomá lež nezazněla. Dokonce proběhla i omluva za to, že se Peroutkův článek nenašel. „Ale kdyby měl být prezident republiky odpověden za veškeré své názory..., že by měl být stíhán za cokoliv, co řekne, tak by to nebyl prezident, ale úředník. Ale on je hlava státu.“

„Náš právní řad odpovídá tomu, že je možno se domoci svého práva klasickou žalobou, ale musí se to umět,“ opakuje Marek Nespala.

Špatný zákon o odpovědnosti státu

Aleš Rozehnal

„Zákonná neodpovědnost prezidenta se nevztahuje jen na ústavně politickou roli, ale i na trestní a civilní odpovědnost. Takže není odpovědný vůbec, v některých vzácných případech může odpovědnost přebírat stát,“ vysvětluje advokát Aleš Rozehnal.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu podřídit celý režim zákonu o odpovědnosti státu za nezákonná rozhodnutí a nesprávný úřední postup prý velmi oslabilo možnost domoci se spravedlnosti. „A inženýrský výklad Obvodního soudu pro Prahu 1 řekl, že když neexistují žádné předpisy, jak pronášet projevy, tak ani prezident žádné nemohl porušit.“

Zákon o odpovědnosti státu je velmi špatný a prokazuje určité pohrdání státu občanem... Hlavní problém není, že by věc byla špatně zažalována, ale že právní předpisy, které se týkají prezidenta, nejsou zcela dokonalé... Článek Ústavy, který hovoří o tom, že prezident není odpovědný ze své funkce, se vztahuje i na jeho civilněprávní odpovědnost, a tudíž i za výroky poškozující čest a důstojnost jiných odpovědný není.
Aleš Rozehnal

Advokát upozorňuje, že do této doby nebylo příliš jasné, jak se má žalovat. „Právní zástupce paní Kaslové žaloval na základě obecných předpisů o ochraně osobnosti, Nejvyšší soud následně rozhodl, že se má žalovat podle zákona o odpovědnosti státu za nezákonná rozhodnutí a nesprávný úřední postup... A tak i žaloba postupovala.“

„Vidíme, že stát je trochu méně odpovědný než každý ostatní... Sama rozhodovací praxe soudu se nedá označit jinak než jako pohrdání občany státem. Byla velká škoda, že se odpovědnost státu nezačlenila do obecné odpovědnosti upravené občanským zákoníkem,“ konstatuje Aleš Rozehnal.

autoři: Veronika Sedláčková , Ondřej Čihák

Související