Preventivní léky před nákazou HIV jsou v Česku dostupné. Jen se o tom málo ví, zdůrazňuje lékař Jilich

16. červenec 2022

Léčba HIV zásadně pokročila a moderní retrovirotika dnes dokážou nemoc téměř zastavit, ačkoliv je třeba je užívat až do konce pacientova života. Pracuje se také na dalších metodách léčby i úplného vyléčení nemoci. Možností, jak se před infekcí bránit, je takzvaná preexpoziční profylaxe. „Jde o ochrannou léčbu ještě předtím, než je člověk vystaven riziku nákazy. Něco podobného známe třeba v případě malárie,“ vysvětluje David Jilich z HIV Centra Fakultní nemocnice Bulovka.

Vědci dlouho vědí, že když HIV negativní jedinci užívají léčbu preexpoziční profylaxí a jsou vystaveni riziku HIV infekce, tak je tato léčba dokáže ochránit.

„Určena je především pro osoby, které jsou vystavovány infekci víc než jednou, tedy častěji. Všechny HIV centra v České republice tuto možnost zájemcům dávají, pacienty v programu mají a starají se o ně,“ přibližuje Jilich.

Preexpoziční profylace je určena především pro osoby, které jsou vystavovány infekci víc než jednou, tedy častěji.
David Jilich

Cesta k oficiálnímu přijetí této metody nebyla lehká, uznává lékař. „To mohu ostatně potvrdit osobně, protože jsem se toho účastnil. Byla přijata s určitým zpožděním oproti především Spojeným státům. Také na to neběží žádné kampaně. Takže vytipování či identifikace vhodných kandidátů není snadná věc,“ dodává lékař.

Čtěte také

I proto podle něj všechny studie zatím ukazují, že tím nejdůležitějším indikátorem pro to, kdo preventivní léčbu dostane, je sebedeklarace. „Tedy to, že člověk sám přijde, protože sám sebe považuje za člověka v riziku. To je tím nedůležitějším faktorem,“ připouští k chybějící kampani Jilich.

Léky jsou přitom v Česku dostupné. „Všechna HIV centra tuto službu poskytují, my ji na Bulovce máme také. Léčba má vlastní webovou stránku a elektronickou poradnu. Dnes už nikdo nemusí shánět tyto léky nějak pokoutně, neboť v HIV centru léčbu dostane,“ zdůrazňuje lékař.

Nejdřív zjistit, jestli nejsem pozitivní

Lidé v tomto programu musí mít léčbu nejen správně nastavenou, ale musí být i pravidelně kontrolováni, zdůrazňuje lékař: „Za prvé jde o podávání léků zdravým osobám, které je bezprostředně nepotřebují. Tyto léky mají malá, ale určitá zdravotní rizika.“

Samotná léčba se pohybuje v řádu několik set korun měsíčně. Už se mi nějakou dobu nestalo, že by to pro někoho byla nepřekonatelná překážka.
David Jilich

„Druhým rizikem je, že léčba není dostatečná pro samotnou léčbu HIV infekce. Takže v případě, že by tuto preventivní léčbu užíval člověk, který už je virem nakažený, tak není léčení správné. A může to v budoucnu uškodit, protože nejde o léčbu kompletní,“ upozorňuje Jilich a dodává:

Čtěte také

„Takový pacient, který má preventivní léčbu, ale neléčenou nákazu, může sám sebe v komunitě deklarovat jako někoho, kdo užívá preventivní léčbu ochraňující před HIV. Přitom ale může infekci přenést na další osoby,“ upozorňuje Jilich. 

„Preexpoziční profylaxe není hrazena pojišťovnou, ale je hrazen onen nutný zdravotní dohled, konzultace s lékaři a preventivní testy. Samotná léčba se pohybuje v řádu několik set korun měsíčně. Už se mi nějakou dobu nestalo, že by to pro někoho byla nepřekonatelná finanční překážka,“ říká s tím, že právě proto nedává smysl snažit se získat léky na internetu a mimo dohled lékaře.

Zvyšovat povědomí

Celkově v léčbě HIV poskytuje český zdravotnický systém velmi dobrou péči, věří Jilich. „Úroveň vzdělání lékařů a dostupnost léčby není dokonalá, ale je na velmi dobré úrovni.“ 

„Chtěl bych vypíchnout snahy o zvyšování povědomí laické nebo odborné veřejnosti, které by automaticky na sebe navázaly zlepšení testovací strategie a zároveň pomohly odbourat stigmatizační otázky a předsudky,“ shrnuje stav léčby a prevence AIDS David Jilich.

Co se věda dozvěděla za víc než čtyřicet let zkoumání o viru HIV? Jaký je jeho původ a jak se přenesl na člověka? Nejen o současných možnosti léčby, prevence hovoří v David Jilich z HIV Centra Fakultní Nemocnice Bulovka. (repríza)

autoři: Andrea Skalická , oci
Spustit audio

Související