Přepracovaný mozek jako příčina Alzheimera?

9. duben 2009

Rozvoj Alzheimerovy choroby by podle výsledků nové studie mohl souviset s nadměrnou aktivitou paměťové oblasti mozku.

Gen APOE kóduje vznik proteinu, který pomáhá vytvářet, udržovat a opravovat spojení mezi neurony. Jedna z jeho variant, označovaná APOE epsilon 4, svému majiteli čtyřnásobně (pokud je nositelem jedné kopie genu) až dvanáctinásobně (má-li dvě kopie) zvyšuje "šanci" na rozvoj Alzheimerovy choroby. Proč se její přítomnost projevuje tímto způsobem, zatím není jasné. Je však známo, že nositelé rizikové varianty mají obvykle menší hippocampus - tedy oblast mozku, která hraje velkou roli v krátkodobém uchovávání informací.

Výzkumníci z Oxfordské university se pokusili zjistit, jakým způsobem riziková varianta genu APOE ovlivňuje funkci mozku u lidí v mladém věku. Skupinu nositelů různých variant genu nechali řešit různé paměťové úlohy a přitom sledovali aktivitu jejich mozku. Zjistili, že oblast hippocampu byla u nositelů rizikové varianty genu mnohem aktivnější, než u ostatních lidí. A nejen to - vykazovala aktivitu i v případech, kdy lidé nedělali vůbec nic a jejich mozek odpočíval.

Jedna možná interpretace takového objevu je ta, že Alzheimerova choroba může být výsledkem dlouhodobě přepracovaného mozku, který se ve vyšším věku "zavaří". Stejně tak je ovšem možné, že jde pouze o známku špatné funkce nervových obvodů v hippocampu. Vědci se proto chtějí důkladněji podívat na rozdíly ve funkci mozku u nositelů rizikové varianty genu, kteří trpí Alzheimerem, a těmi, u kterých se onemocnění nerozvinulo.

Výsledky studie zveřejnil časopis Proceedings of the National Academy of Sciences.

autor: Martina Otčenášková
Spustit audio