Právník Vojtěch Máca o tom, jak ovlivňuje těžba uhlí zdraví a životní prostředí

JUDr. Vojtěch Máca Ph.D.
JUDr. Vojtěch Máca Ph.D.

Jak se promítá těžba hnědého uhlí do zdraví a životního prostředí obyvatel v okolí pánví? Dají se změřit důsledky případného prolomení limitů těžby?

Hostem Studia Leonardo je environmentální právník Vojtěch Máca z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze. Moderuje Martina Mašková.

JUDr. Vojtěch Máca Ph.D. vystudoval právo, ochranu prostředí a sociální a kulturní ekologii. Věnuje se výzkumům v oblasti práva a ekonomie v životním prostředí. Vytvářel mimo jiné mapy dopadů atmosférického znečištění pro Prahu, Brno a Ostravu, zabýval se hlukem z dopravy. Podílel se na vypracování aktuální studie o environmentálních a zdravotních dopadech povrchové těžby hnědého uhlí.