Policie jen předváděla sílu

1. srpen 2005

Konflikt české poicie, která nasadila přes tisíc těžkooděnců, s organizátory a účastníky technoparty v sobotu na Tachovsku odhalil veřejnosti velice názorně jak se výkon státní moci po roce 1989 do roku 2005 málo změnil. Stát stále nefunguje jako obslužná instituce pro občany, ale snaží se občany vychovávat.

Za prvé policie, zdá se - alespoň z toho, co bylo zveřejněno - nemluvila pravdu: Jednak ve smlouvě o pronájmu louky na technoparty se podle majitele pana Constantina Pleskyho o počtu účastníků nehovoří. Policie tedy mylně uvádí, že na žádosti o povolení je uvedeno jen 50 osob. Za druhé pan Plesky, podle toho, co sdělil sdělovacím prostředkům, od smlouvy neustoupil, jak řekla policie.

Za třetí příslušný policejní ředitel Jaromír Kníže tvrdí, že jednal dle vlastního uvážení, ale vyšlo najevo, že premiér Paroubek nařídil v pátek ministru vnitra, aby jednal co nejrazantněji.

Za čtvrté, podle ministra Bublana došlo k zásahu proto, že byly poškozeny okolní pozemky. K tomu ale, v takovémto případě, musí dojít, proto by se měl od samého počátku stát chovat jinak. Kdyby stát jednal zcela otevřeně, aby z technoparty nevznikala ilegální akce, která vždy apriori vzbuzuje v lidech nevoli, zlobu a agresivitu, nemuselo být zraněno cirka sto lidí. Buďto by měl organizátorům sám nabídnout nějakou lokalitu, jako se kdysi hovořilo o Ralsku, nebo udržovat kontakt s organizátory (třeba pomocí internetu) a vyžadovat jasné podmínky předem: zřetelné ohraničení pozemku, vyhrazení parkovišť, zajištění dovozu toalet a dalších hygienických zařízení včetně zajištění likvidace možných následků. Pokud by organizátoři na podobné podmínky nepřistoupili, musela by samozřejmě policie zasáhnout, premiér i ministr vnitra by ale měli na své straně značnou část veřejnosti a policie by nemusela lhát. Takhle jen dál ztrácí v očích občanů na důvěryhodnosti.

Rovněž argumentace, že se na podobných akcích užívají drogy, a proto je ji třeba preventivně zakázat, neobstojí, protože drogy se užívají na každé diskotéce a taky nejsou zakázané. Podobně koncerty pravicových či fašistických skupin vytvářejí příležitosti ke konzumaci drog a policie většinou proti nim preventivně nezasahuje.

Všechny čtyři na počátku uvedené body jsou v rozporu s chápáním výkonu moci v civilizované západní Evropě. Stát a policie nemá vyvolávat konflikty, ale naopak jim zabraňovat. Takhle jen přítomnost tolika těžkooděnců musí vzbuzovat u alkoholem omámených a nevyspalých mladých lidí agresivitu. Další možnost je, zakázat technoparty zákonem, jako tomu je třeba ve Francii. Náš úřednický způsob zásahu ale jasně ukazuje, že český státní aparát ještě stále chápe svůj výkon moci jinak, než ve starých evropských zemích. Státní úředníci neví, že vykonávají službu veškerému obyvatelstvu, tedy i minoritním skupinám, které se sjíždějí na podobné události. S trochou nadsázky by se dalo říci, že naši státní úředníci se chovají stále jako majitelé státu jako v Rusku, kde kvůli tomu car kdysi odstavil šlechtu a všude dosadil jen své úředníky. I u nás tito lidé chtějí rozhodovat podle vlastního vkusu o tom, co se smí a co se nesmí. Vzhledem k tomu, že zákon se porušuje skoro všude, zástupný důvod k zásahu si každý úředník může najít kdykoliv. A to je právě ta okolnost, která je na sobotní akci ta nejnebezpečnější. Policie nesloužila občanům, ani majitelům pozemků, protože jejich majetek byl poškozen, ale jen demonstrativně předváděla sílu.

Spustit audio