Pohraniční stráž byla součástí totalitního aparátu. Sympatii k tomu cítit nemůžu, říká Adam Drda

18. červenec 2016

Klub českého pohraničí vztyčil na vrcholu kopce Dyleň poblíž Dolního Žandova v Karlovarském kraji sousoší nazvané Na stráži míru, které tvoří čtyřmetrový pohraničník se samopalem a se psem. Sochu ze svého depozitáře zapůjčila na neomezenou dobu chebská radnice. Je to správné?

Sochu vytvořil národní umělec Jan Hána a stála od roku 1955 v Gottwaldových, dnes Městských sadech v Chebu, místo původního pomníku americkým vojákům. Po Sametové revoluci byla odstraněna. Nyní stojí na soukromém pozemku jen kousek od tehdejší západní hranice, kde umíraly stovky lidí. Těch, co hranici hlídali, i těch, kteří ji chtěli překročit.


O tu sochu jsme žádali jako Klub českého pohraničí už dlouhou dobu. Byla odstraněna po listopadové revoluci, my tomu říkáme spíš kontrarevoluci, po roce 1989. MILAN RICHTER


První věc, kterou bych chtěl říct, je, že pan Richter říkal, že vnímá listopadový převrat jako kontrarevoluci. A v tom je, myslím, skrytá ta základní potíž. Já vnímám listopadový převrat jako návrat demokracie po dlouhých letech totalitního systému. ADAM DRDA

„To sousoší je symbolem služby – čestné, poctivé, obětavé služby československých pohraničníků poté, kdy po únoru 1948 docházelo v naší zemi k věcem, o kterých mnoho našich lidí mnoho neví,“ říká k tomu Milan Richter, předseda Národní rady Klubu českého pohraničí. Jako příklad udává vraždu ženy, která prosazovala JZD.

„Pohraniční stráž nestála na žádné stráži míru a neplnila žádnou obětavou službu československému lidu. Pohraniční stráž tam byla v první řadě proto, aby hlídala, aby se z jedné strany nedalo pronikat z demokratického světa do Československa a především aby lidé, kteří chtěli utéct za svobodou, za tou svobodou prostě nemohli odejít,“ oponuje Adam Drda ze sdružení Post Bellum.

Oba hosté se neshodnou ani na interpretaci roku 1968 – podle Adama Drdy šlo o okupaci, podle Milana Richtera tady žádná okupace nebyla a vstup vojsk jen zastavil ruku těch, kteří o 20 let později rozkradli tuto zem, která je nesuverénní. Poslechněte si celý rozhovor – záznam najdete v audioarchivu Českého rozhlasu Plus.

autoři: Ivana Navrátilová , jpr
Spustit audio