Petr Pithart: Osmašedesátý. O příčinách, důsledcích a smyslu onoho přelomového roku

22. srpen 2023

Jméno politika, politologa, publicisty, spisovatele a právníka Petra Pitharta je posluchačům Českého rozhlasu jistě dobře známé. V listopadu 1989 patřil Petr Pithart k významným postavám sametové revoluce i dob následujících. Je však spojený i s událostmi o dvě desetiletí staršími. Minimálně tím, že o nich napsal pozoruhodnou publikaci.

Petr Pithart patřil už před rokem 1989 k velmi výrazným osobnostem nezávislého myšlení u nás. V 70. letech se podílel na pašování exilové a samizdatové literatury z Československa a do Československa. Stal se signatářem Charty 77. Psal historické a politologické eseje, které kolovaly v samizdatu.

Čtěte také

Svůj první rozsáhlý text Obrana politiky šířil ve strojopise už v první polovině 70. let. Do stejné doby náleží Pithartova asi dnes nejznámější práce, historický esej Osmašedesátý.

Jde o obsáhlou knihu, ve které se autor zamýšlí nejen nad příčinami a důsledky roku 1968 v Československu, ale především nad smyslem onoho přelomového roku, který tak poznamenal naše moderní dějiny.

Autorovo přemítání nad rokem 1968 je však jen výchozím bodem pro obsažné a dodnes myšlenkově inspirativní úvahy o smyslu českých dějin.

Osmašedesátý po desetiletí i desetiletích

Když se v průběhu roku 1978 po Praze začal rozšiřovat strojopisný samizdat lapidárně nazvaný Osmašedesátý, vědělo jen málo zasvěcenců, že pod autorovým pseudonymem J. Sládeček se ve skutečnosti skrývá Petr Pithart, v 60. letech přispěvatel Literárních novin, od roku 1967 člen týmu Zdeňka Mlynáře, nyní signatář Charty 77, toho času bez stálého zaměstnání.

Čtěte také

Pithartova kniha okamžitě vyvolala velmi živé reakce jak v domácím prostředí českého disentu, tak v exilu, kam se strojopis podařilo propašovat.

Netrvalo dlouho a vydání knihy se ujalo exilové nakladatelství Index v Kolíně nad Rýnem a ještě před rokem 1989 ji podruhé vydalo nakladatelství Rozmluvy v Londýně.

Takovému zájmu ze strany exilových nakladatelů se opravdu netěšil jen tak každý. Nicméně velký ohlas Pithartova práce zaznamenala i v českém samizdatu a kolovala v mnoha opisech i dílčích výborech. Krátce po roce 1989 vyšla oficiálně i u nás.

Zatím posledního vydání se kniha dočkala v roce 2019, kdy pro nakladatelství Academia svůj původní text autor z odstupu více jak čtyřiceti let obsáhle komentuje. Pro Ex libris knihu tehdy pročetl historik Eduard Burget a tento pořad vám v prázdninové repríze Ex libris nabídneme u příležitosti výročí sovětské okupace.

autoři: Eduard Burget , Naďa Reviláková
Spustit audio

Související