Petr Hartman: Zbabělí politici řeší výši svých platů

12. prosinec 2018

Politici se chovají jako zbabělci. Chtěli by pobírat slušný plat, ale bojí se to veřejnosti otevřeně říct.

Vzhledem k tomu, že o výši svých příjmů rozhodují sami, snaží se různým způsobem mlžit.

Jan Hrnčíř z SPD: Platy poslanců jsou dostatečné, asistentům bych přidal

Poslanecká sněmovna

Platy poslanců jsou dostatečné, zmrazme je do konce volebního období. Takový je názor poslance hnutí SPD Jana Hrnčíře. Nebylo by ale rozumnější například zrušit nepřehledný systém poslaneckých náhrad a příplatků?

Například naříkají, že to za ně nikdo nemůže udělat. Zároveň k tomu dodávají, že by byli rádi, aby se obsahem svých peněženek nemuseli opakovaně zabývat.

Pokud by to mysleli upřímně, už dávno by to měli vyřešené. Nastavili by pravidla, která by se neměnila. Potom by se desítky let nemuselo o platech poslanců a senátorů veřejně hovořit, ani jednat v parlamentu.

Příjmy politiků by nějakým způsobem měly zohledňovat vývoj mezd ve společnosti. Záleží na dohodě, jakým způsobem. Kolikrát by například měly převyšovat průměrný plat ať už v nepodnikatelské sféře, nebo v celé společnosti. Následovat by mělo rozhodnutí, zda to bude dvojnásobek, trojnásobek, nebo ještě vyšší násobek tohoto průměrného platu.

Manipulace s koeficientem

Příjmy politiků by tak rostly pouze v případě, že by se zvyšovala zmiňovaná průměrná mzda. Pokud by klesala, snižoval by se automaticky i plat politiků. Zkrátka jeho výše by byla stále dvojnásobná, trojnásobná, nebo vícenásobná vůči průměrné mzdě.

Daniel Kroupa: Poslanecké platy

Poslanecká sněmovna

Když chce někdo naštvat voliče, začne o poslaneckých platech. To já opravdu nechci.

Pro ilustraci při dejme tomu trojnásobku. Pokud by byla průměrná mzda 20 000, plat politiků by byl 60 000. Pokud by stoupla na 25 000, politici by brali 75 000. A kdyby klesla z 20 na 15 tisíc, mzda politiků by se nížila z 60 na 45 tisíc. Což mimo jiné názorně dokazuje nesmysl a populismus návrhů na zmrazení platů politiků.

Do stejné kategorie patří rovněž řeči o tom, že si politici přilepšují bez ohledu na realitu. Není tomu úplně tak a nikdy nebylo. Poslanci a senátoři pouze nehrají s voliči férovou hru.

Koeficient, chcete-li násobek, různě mění, většinou ho zvyšují. Proto jejich platy měly od nového roku vzrůst o desítky procent, což vyvolalo rozruch. Ve sněmovně a v Senátu se nakonec rozhodlo o tom, že budou od ledna brát stejně jako letos dva a půl násobek průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře. Ne však na vždy, ale pouze do začátku roku 2020.

Petr Hartman

Potom by zmiňovaný koeficient měl opět vzrůst. Což znovu vyvolá polemiku a nářky politiků, že musí řešit své platy. Nemuseli by. K tomu by potřebovali odvahu, stanovit takovou hodnotu násobku, kterou považují za odpovídající a už ji neměnit. Manipulací s koeficientem matou veřejnost a snaží se skrývat svoji touhu po vyšších příjmech, než jsou ochotni před voliči přiznat.

autor: Petr Hartman
Spustit audio

Související