Ondřej Konrád: Několik životů Jaroslava Šedivého

5. únor 2023

"Říká se, že politika je umění možného. Moc rád tuto floskuli nemám, je to chytrá výmluva pro ty, kteří se nechtějí příliš snažit." Napsal v jedné ze svých osmi knih Jaroslav Šedivý. Byť ihned dodal, že zahraniční politika "nutně vychází z právní základny, ale pak se pohybuje nad ní, ve sféře kompromisů, respektive přijatelných řešení."

Čtěte také

Coby poradce ministra Dienstbiera v překotném prvém období naprosté otočky naší zahraniční orientace se historik a diplomat Šedivý před každým "přijatelným řešením" vždy také nejprve neúnavně a vynalézavě snažil.

Například při mimořádně citlivém rokování o odchodu mohutného vojenského kontingentu, který si sovětská strana představovala etapově rozložený do řady let. A kdy tuzemský tým dosáhl až zázračně rychlé dohody už v únoru 1990. Anebo při neméně třaskavé přípravě na demontáž Varšavské smlouvy. Následně pak Šedivý léta působil jako ambasador v Paříži, Bruselu a Bernu, a mezitím řídil několik měsíců Černínský palác. 

Expert, vězeň a myč

Svým způsobem to vše bylo pro Šedivého cosi jako druhý život. Neboť po srpnu 1968 z Ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomii vyhozený vědecký pracovník, pak za údajné vyzrazování státních tajemství vězeň, a nakonec celých sedmnáct let myč oken odcházel krátce před koncem totality do předčasného důchodu. S tím, že se snad v perestrojkovém oteplení bude moci aspoň částečně opět věnovat bádání a publikační činnosti.

Čtěte také

A pak se náhle ocitl v centru převratného dění. Pro které byl ovšem vybaven značnou erudicí, životními zkušenostmi i energií a rázností. Jíž bylo třeba při větrání čtyřicet let zatuchajícího Černínského paláce, spojené s rozsáhlými personálními obměnami. A s níž o dvacet let dřív během "Pražského jara" veřejně kritizoval podle něho příliš opatrnou zahraniční politiku. Samozřejmě směrem k Sovětskému svazu. Kterému se ale i ta mírnější varianta jevila příliš a demonstroval to výmluvně 21.srpna.  

Návrat k aktuálnímu tématu

Během husákovské éry manuální pracovník Šedivý ovšem vydal pod jmény nebojácných přátel knihy o děkabristickém povstání a o postavách Metternicha a Napoleona, psal rozhlasové hry, publikoval studie v zahraničních odborných periodikách. A z jeho poznatků čističe oken mimochodem čerpal částečně inspiraci k některým momentům románu Nesnesitelná lehkost bytí celoživotní přítel Milan Kundera. Který také jeden jeho už polistopadový zážitek užil i v knize Pomalost.

Ondřej Konrád, moderátor a komentátor Českého rozhlasu Plus

Sám Šedivý se později v několika pracech ohlížel za dráhou a údělem diplomata i za celým životem. A posledním titulem Osudné spojenectví (2015) se vrátil k tématu své někdejší dizertační práce mapující česko-sovětské vztahy na počátku 20.let. Tentokrát ovšem se záběrem až po únor 1948. Což je dnes bohužel dost aktuální a varovné čtení.

Jaroslav Šedivý zemřel 28. ledna ve věku třiadevadesáti let. Krátce poté, co ještě podle svého přání stihl hodit volební lístek do přinesené urny. K tomu jistě netřeba nic dodávat.

Autor je komentátor Českého rozhlasu

Spustit audio