Odbory a migranti se zatím příliš neznají

12. prosinec 2014
Zaostřeno na cizince

Cizinci často působí v rizikových a nízce ohodnocených povoláních a jejich pracovní podmínky bývají nerovné s podmínkami domácích pracovníků. A proto potřebují zastání týkající se pracovně právních podmínek. Na druhou stranu odbory potřebují rozšířit členskou základnu.

Odborové organizace mohou v integraci imigrantů a v ochraně jejich práv na pracovním trhu sehrát klíčovou roli, čímž získají jak odbory, tak i domácí pracovníci, protože se omezí sociální dumping. Celkově ale vztahy připomínají pole neorané.

Zatím se nic neděje kromě odborných konferencí. Naposledy se toto téma diskutovalo na mezinárodním fóru v Praze. Zástupci Českomoravské konfederace odborových svazů znovu potvrdili princip stejného zacházení a stejných podmínek pro všechny.

Odbory stále hrají důležitou úlohu na poli ochrany zaměstnanců. Je doložitelné, že ve firmách, kde působí odbory, mají (o několik desítek procent) lepší mzdy, příplatky za práci, delší dovolenou, lepší standardy bezpečnosti, obecně lepší podmínky.

Legální pracovníci ze zahraničí mohou očekávat od odborů to samé, co odbory poskytují českým zaměstnancům, členům. Jelikož se zaměstnanci migrantského původu stávají snadněji obětí špatných pracovních podmínek, bylo by vhodné, aby s odbory hlouběji spolupracovali.

Složitější je situace migrantů, kteří nemají postavení zaměstnanců. Ať už se jedná o ty, kteří pracují na živnostenský list v rizikových profesích v oblasti stavebnictví a ve velkých skladech nebo načerno. V případě úrazů se k nim nehlásí ani zaměstnavatelé ani pracovní agentury, které je často vykořisťují.

00838518.jpeg

U nich je klíčové, aby zaměstnavatelé garantovali normální pracovní smlouvu, aby byli placeni jako kmenoví zaměstnanci, aby jim platili práci přesčas. Odbory zatím nenašli způsob jak je chránit před pracovním zneužíváním a nevyužily šanci pomoci integraci migrantů.

Je nejisté, jak se bude vyvíjet vzájemný vztah do budoucna. Mnoho cizinců ani neví, že mají možnost být v odborech. Stejně tak, jako nevědí, že mohou podat stížnost na Státní úřad inspekce práce. Navíc nic takového si netroufnou udělat, protože se obávají, že by se tím jejich situace ještě zhoršila nebo že by ztratili práci.

Je pravdou, že odboráři s nimi často nestihnou hovořit a nabídnout jim pomoc, protože mají krátkodobé smlouvy a odcházejí. Je to specifická cílová skupina a asi potřebuje specificky profilovaný, méně formální přístup. A iniciativnost odborářů. Ti potřebují rozšířit členskou základnu, takže zájem o migranty by měli mít.

autoři: Jan Blažek , Goranka Oljača
Spustit audio