Nový občanský zákoník čekají změny

31. březen 2014

Nový občanský zákoník už platí čtvrt roku. Na jeho přípravě pracovali odborníci několik let. Ukazuje se ale, že nový kodex, který ve velké míře ovlivňuje každodenní život lidí, není úplně dokonalý. Už v polovině letošního roku by se proto některé jeho části měly zčásti upravit.

Ministerstvo spravedlnosti se zaměří na problematické oblasti, u kterých se v praxi ukazuje, že nejsou jednoznačné. Například jde o společné dluhy manželů, posuzování svéprávnosti u duševně nemocných lidí nebo družstevní bydlení. Komplexní novelizace občanského zákoníku se pak připravuje na začátek příštího roku.

První změny ve výkladu se týkají Klokánků, které nabízejí okamžitou pomoc dětem v krizových situacích. Tyto organizace se dostaly kvůli výkladu nového občanského zákoníku od ledna do problémů. Například z brněnského zařízení by brzy měly odejít čtyři děti, i když místa je tu pro ně dost. Podle nového občanského zákoníku a zákona o sociálně právní ochraně dětí mohou z rozhodnutí soudu v Klokánku zůstat jen půl roku. A ne jako původně tři roky. Pokud se tedy nevracejí do rodiny, přestěhují se do dětského domova. Vychovatelé s tím nesouhlasí a pro děti je prý takové opatření velmi stresující. Situací se proto začalo zabývat i ministerstvo spravedlnosti. Podle něj by soudy měly rozhodovat hlavně v zájmu dětí, a pokud skončí šestiměsíční lhůta, mohou případ dítěte přezkoumat a znovu určit šestiměsíční lhůtu pro pobyt v Klokánku.

Jedním z dalších sporných bodů, kterým se ministerstvo spravedlnosti bude zabývat, je společné jmění manželů a to, kdo je odpovědný za problémy, které vznikly ještě před uzavřením sňatku a do jaké míry může být společné jmění postižitelné. Stejně tak je potřeba dobře vysvětlit a upravit bytové družstevní právo, posuzování svéprávnosti u duševně nemocných lidí nebo udělení plné moci pro založení firmy v České republice. Další problém může podle některých advokátů a odborníků nastat se zakládáním společností s ručením omezeným. Na nový občanský zákoník totiž navazuje zákon o obchodních korporacích, který stanovuje pouhou jednu korunu jako minimální vklad. Předtím to bylo 200 tisíc korun. A kritiku si vysloužily i svěřenské fondy. Odborníci se obávají, že se přemění na firmy s anonymními akciemi.

Podobně se diskutuje i o propojení domu a pozemku, které mají mít podle nového občanského zákoníku jednoho majitele. Po prvním lednu se pro rozdílné vlastníky pozemku a domu nic nemění. Vlastník nepřijde o pozemek, ani majitel domu o svou nemovitost. Nicméně získají zákonné předkupní právo. Právě u tohoto opatření je pochybnost, jak to bude s předkupním právem v případech, kdy je pozemek pod budovou s jednotlivými byty v rukou odlišného vlastníka, než jsou majitelé bytů. Expertní skupina na ministerstvu spravedlnosti došla k závěru, že tvůrci občanského zákoníku nepočítali jako stavbu jednotlivý byt. Proto se tam uvedené předkupní právo neuplatní.

Ministerstvo spravedlnosti je zatím stále ve fázi, kdy sbírá od odborné i laické veřejnosti podněty k případné novelizaci zákoníku. Také ostatní ministerstva mají vyhledat problematická místa v kodexu a poslat na spravedlnost svoje náměty. První výstupy očekává Komise pro aplikaci nové civilní legislativy v květnu až červnu. Novelizovat by se pak měla ta ustanovení, která nelze překlenout ani soudním výkladem, a která by mohla být pro veřejnost matoucí a zavádějící.

autor: pbe
Spustit audio