Neviditelná moc. Detailní pohled na vznik mafie na Sicílii a její rozrůstání do celého světa

23. duben 2024

Romantizující představy o mafii pocházejí z knižního a filmového zpracování. Jejich jádro je však pravdivé. Kde se vzala mafie a proč vůbec vznikla?

Označení „mafia“ pochází z jedné nářeční hry ze Sicílie. Tam je také skutečná kolébka tohoto celosvětového organizovaného zločinu. Zrodila se v přítmí sadů s citrusovníky, v dobách tvrdého boje o úrodnou sicilskou půdu, která plodí ty nejlepší pomeranče, citrony a mandarinky. Geograficky vzato jde o území takzvaného Zlatého rohu o rozloze přibližně sto kilometrů čtverečních v okolí města Palermo.

Čtěte také

Proces vzniku kriminální organizace lze pozorovat už začátkem 19. století, kdy byla přijatá nová ústava Neapolského království. Vše potom urychlilo sjednocení Itálie a zdegenerovaný společenský vývoj na feudálním italském jihu. Bohatá šlechta vlastnící ohromné plochy půdy byla donucená své majetky rozprodat. Často do rukou bezohledných a krutých správců, kteří využívali místní bandity k vlastnímu snadnému obohacení.

Podstatné je, že se tak dělo se souhlasem nejvyšších vrstev. Často opakovaný mýtus, že mafie je dílem zchudlého vykořisťovaného obyvatelstva, jež si vytvořilo alternativní společenskou strukturu, tedy není pravdivý.

Mlčení za každou cenu

Postupem času se mafii podařilo dostat do finančního a justičního aparátu. To byl jen pouhý krok k ovlivňování jednotlivých politiků a politických stran. Zásadní pro rozvoj mafie byl princip omerty – mlčení za každou cenu. Ten přispěl k tomu, že až do poloviny 20. století byla existence mafie zpochybňována jako neexistující struktura, protože nikdo nevěděl, kým a jak je řízena. Věty typu: „Jedná se o běžné bandity, které najdeme všude po celém světě,“ zaznívaly z úst politických předáků i církevních hodnostářů.

Čtěte také

Kromě sicilské organizace Cosa Nostra (v překladu Naše věc) se na pevnině zformovala neapolská Camorra a kalábrijská 'Ndrangheta. Všechna tato území byla v minulosti součástí Neapolského království, později království Obojí Sicílie. Od roku 1861 byl italský jih začleněný do sjednoceného Italského království. Mafii již nebránilo nic v cestě, aby se dostala na sever a i do jiných částí Evropy.

První mohutná vlna sicilských emigrantů na přelomu 19. a 20. století vyvezla mafiánské praktiky do Spojených států amerických, a tím vznikla nezbytná podpora pro formování americké mafie, operující zejména v New Yorku.

Ve válce s justicí

Skutečně citelnou ránu zasadili mafii v 80. letech 20. století stateční palermští soudci a prokurátoři. Zejména Giovanni Falcone a Paolo Borsellino. Díky kajícníkům, kteří začali spolupracovat s justicí, vyšlo konečně najevo, kým a jak je mafie řízená. Byl zahájen palermský maxiproces, v němž padlo 366 žalob.

Čtěte také

Bohužel, jak se dalo předpokládat, vendeta mafie byla neúprosná a rozpoutala krvavou válku mezi mafiánskými bossy a italskou justicí. Na oba soudce byly spáchány atentáty a došlo ke krvavé odplatě těm, kteří promluvili a porušili tak zákon mlčení. Celé rodiny padly za oběť těmto mafiánským válkám.

Masy lidí však konečně promluvily a v mohutných veřejných demonstracích vyhlásily válku mafii a jejím praktikám. To však neznamená, že mafie definitivně zmizela z povrchu zemského. Funguje dál v mnoha částech světa. Úlevou alespoň je, že Sicílie je dnes bezpečným regionem a její hlavní město Palermo se rozvíjí v moderní fungující velkoměsto.

Jak se odtud mafie postupně šířila do různých koutů světa si můžete poslechnout v pořadu Ex libris, který připravila Michaela Krčmová.

autor: Michaela Krčmová
Spustit audio