Nepoctivé, nezákonné, zákulisní, říká o snahách obnovit Mariánský sloup odpůrce Tomáš Dittrich

21. červen 2019

Pražské zastupitelstvo odmítlo přehodnotit dva roky staré usnesené o odmítnutí obnovy Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Pomohlo by Praze i celé společnosti, kdyby se socha Panny Marie vrátila do centra hlavního města?

„Teď je stejný stav jako před rozhodnutím… Jde o umělecké dílo, repliku barokní architektury, pracovali jsem na tom 22 let… A teď se jen snažím, abych to mohl podle podepsané dohody o provedení stavby provést,“ uvedl v pořadu Pro a proti autor repliky, akademický sochař Petr Váňa.

Ten přivezl se svými spolupracovníky celý objekt na lodi do Prahy. „Chtěl jsem, aby lidé věděli, o čem vlastně diskutují a rozhodují... Myslím, že to pomohlo, protože lidé začali spontánně podepisovat petici na obnovu Mariánského sloupu. Za dva dny jsme sebrali 1000 podpisů, dohromady máme 17,5 tisíce podpisů.“

Sloup nemůže stát jinde než na Staroměstském náměstí. Je to památka, která tam byla a za vášně nemůže. Byla postavena na památku toho, že nastal v Praze mír v době, kdy skončila válka... Je to první barokní socha v Čechách, klíč k baroknímu umění. V kontextu celého náměstí sloup vyvažuje kompozici. Je to také faktický symbol smíření... Sice je chápán jako spor křesťanů, ale je tu obrovská část nevěřících, která sloup bere jako památku.
Petr Váňa

Umělec dodal, že stavební povolení nevzniklo náhodou. „Před deseti lety vznikla komise pro řešení Staroměstského náměstí a po deseti letech vytvořila konsenzus, jak by se náměstí mělo vyvíjet: kompoziční tečkou je právě Mariánský sloup a měl by být obnoven spolu s Krocínovou kašnou.“

„Stavební povolení vyprší v červenci tohoto roku, podle právního výkladu v prosinci tohoto roku... My máme stavební povolení, ale nemůžeme začít. Respektive můžeme začít, ale jen na vlastním pozemku, ale nemůžeme tam přijít... Já mám za úkol dokončit práci a pak budu žít v naději, že budu moci předat tento dar,“ shrnul Petr Váňa.

Oslava vítězství Habsburků

„Myslím si, že rozhodnutí zastupitelstva bylo důležité, protože něco zastavilo. Byly tu rozehrané kroky k tomu, aby se sloup na Staroměstském náměstí opravdu objevil. A pokud dojde k nějakému konsenzu ve společnosti, bude teď muset začít znova,“ vysvětlil pastor Křesťanského společenství a autor petice proti obnově Mariánského sloupu Tomáš Dittrich.

Ten upozornil, že v době, kdy sloup na náměstí stál, vypadalo to tam jinak. „Dnes chybí křídlo Staroměstské radnice a další stavby... Správné je řešit náměstí jako celek, ne jako jednotlivost... Sloup se vrací na místo, které je už jiné. Mělo by to proto jít nějakou veřejnou soutěží, ale zde se řešilo všechno po straně, razítkem jednoho úředníka.“

Jsem rád, že sloup existuje... Slušelo by mu, kdyby stál na nějakém méně exponovaném místě, to by byl pěkný krok smíření... Je tu velká část společnosti, která sloup nechce a nezajímá ji náboženská stránka sporu, vidí v tom Habsburky. Není pravda, že jde o oslavu míru a konce války. Je to spojeno s porobou českého království. Sloup zasvěcoval přímo císař Ferdinand III. a české království ztratilo státní výsady, občanské svobody... A tak to chápou nenáboženští lidé.
Tomáš Dittrich

Pastor má tři výhrady proti sloupu. „Za prvé je to oslava vítězství Habsburků. Za druhé je to oslava porážky protestantismu... Třetím důvodem jsou nepoctivé postupy Společnosti pro obnovu sloupu: podsouvají odpůrcům sloupu to, co si nemyslí..., dále nezákonné jednání při rozebírání dlažby nebo zákulisní jednání s Ekumenickou radou církví.“

„Pan starosta Prahy 1 Lomecký nedostal správné údaje a vydal rozhodnutí o umístění stavby na základě nepoctivých údajů. Dozvěděl se, že Ekumenická rada církví nemá nic proti sloupu, ale ta stavbu nepodpořila,“ upřesnil jen jednu ze svých námitek proti stavbě sloupu Tomáš Dittrich.

autoři: Veronika Sedláčková , oci

Související