Některé pohádky se vyprávěly před 6000 lety

10. květen 2016

Britští antropologové zkoumali původ pohádek, včetně příběhů bratří Grimmů z 19. století. Zjistili, že některé pohádky můžou být staré až 6000 let.

Studie vychází z obsáhlé sbírky 2000 příběhů indoevropského původu, tedy těch, které se vyprávějí v Evropě a v Asii. Její autoři si vybrali příběhy, které obsahují kouzla a nadpřirozené jevy vůbec.

Předmětem zkoumání se tak stalo 275 pohádek, včetně Krásky a zvířete nebo Jeníčka a Mařenky. Pak antropologové využili statistické metody, které používají evoluční biologové. Porovnávali svá zjištění s evolučním stromem jazyků.

Strom pohádek

Když badatelé našli u některé kultury se slovanskými nebo keltskými jazyky stejný typ pohádky, hledal se nejstarší společný předek, u kterého se mohla vyprávět.

Tím vědci došli až do mladší doby kamenné a ke zjištění, že některé indoevropské pohádky, které známe dodnes, můžou být staré 2500 až 6000 let.

Patří k nim třeba příběh o statečném kováři, který uzavře sázku s čertem. Mladší pohádky se obvykle vyprávěly jen v konkrétní jazykové oblasti.

Kráska a zvíře

Vědci si také kladli otázku, proč ty které pohádky, příběhy, písně a básně zůstaly v povědomí lidstva.

Kovář

Svá zjištění komentují slovy, že se v paměti lidstva tradují takové příběhy, které obsahují magii a které jsou blízké tomu, co prožíváme.

Třeba Kráska a zvíře je prostý příběh o lásce spojený s úvahou, že bychom neměli lidi soudit podle vzhledu.

Mezikulturní přenos

Autoři studie museli vzít v potaz i možnost, kdy si některé pohádky předaly různé kultury mezi sebou navzájem. To se týkalo 76 pohádek ze zkoumané sady.

“I živé buňky si umí napříč předávat některé geny,” připomíná Viktor Žárský. To dokážou velmi dobře například bakterie.

Podle něj muselo být při studiu pohádek velmi těžké poznat, kdy k takovému přenosu došlo, kdy vznikl nový pohádkový motiv.

Pohádkové paralely

V přírodě vědci narážejí na to, že podobné vlastnosti vznikají v různých situacích.

“Třeba moucha i vlaštovka létají, ale jejich křídla vznikla nezávisle na sobě,” vysvětluje biolog.

Domnívá se, že něco podobného může platit pro zmíněnou antropologickou studii, že se i pohádkové motivy v dějinách lidstva opakují.

“Bylo by pěkné zjistit, zda jsou některé pohádky nové nebo zda se v nich vyskytuje nějaké paradigma, které máme vrozené,“ uzavírá vědec.

autor: mam
Spustit audio