Nedostatek vody dokáže zasáhnout i motoristy. V Německu neměli co tankovat, když klesly hladiny řek

„Sucho v roce 2018 byla národní katastrofa,“ říká německý výzkumník Andreas Marx z Helmholtzova centra pro výzkum životního prostředí. Zemědělské výnosy se propadly o 30 % a pokles řek tehdy ovlivnil i motoristy, protože vázly dodávky pohonných hmot.

„Od Rotterdamu až po Basilej se benzín přepravuje po Rýnu. V důsledku snížené splavnosti tak některé benzínky zůstaly na suchu. V důsledku se to projevilo skokovým nárůstem pohonných hmot,“ vysvětluje Marx.

Odhady budoucího vývoje naznačují, že současné problémy se budou stále více vyostřovat.
Andreas Marx

Většina problémů za poslední dva roky ale peřtrvává, nebo se prohlubuje. Pokles hladiny podzemních vod komplikuje třeba dodávky pitné vody a na mnoha místech v Německu se letos přistupovalo k zákazům odběru povrchových vod.

„Některé regiony byly pro nedostatek vody závislé na dodávkách ze vzdálenějších oblastí,“ říká Marx.

„Monitor sucha“

Marxův kolega Oldřich Rakovec spolupracuje na vývoji webové aplikace pro monitoring sucha, která má nejen vědcům, ale také zemědělcům a dalším obyvatelům Německa usnadnit přístup k důležitým informacím.

Čtěte také

„Data o teplotách, srážkách a výparu použijeme jako vstup do našeho modelu a simulujeme změny zásoby vody v půdě, podzemních vodách a řekách,“ vysvětluje.

Monitor může pomoci lesníkům určit riziko výskytu kůrovce. Zemědělcům zase usnadní rozhodování, jakou plodinu nejlépe zasadit.

Všechna Vědecká dobrodružství, mimo jiné o boji středoevropských zemí se suchem, najdete zde

autoři: Filip Rambousek , Zuzana Marková
Spustit audio