Nebojácná žena postrádá část mozku

02101221.jpeg

Paní S. M., 44letá matka 2 dětí má jeden zvláštní rys: vůbec ničeho se nebojí. Důvodem je to, že nemá jednu důležitou část mozku.

Amygdala je párová struktura ve spánkových lalocích mozku, která hraje hlavní roli v pociťování strachu a úzkosti. Klinická pozorování naznačují, že lidé s poškozenou amygdalou projevují nedostatek strachu a úzkosti. Systematické studium vztahu mezi amygdalou a strachem nyní umožnila 44letá žena, která trpí vzácným poškozením mozku. V místech, kde by měly ležet dva mandlovité útvary amygdaly, má paní S. M. jen „dvě perfektně symetrické černé díry“, říká Justin Feinstein z Iowské univerzity.

Vědci testovali, jak tato žena prožívá strach a shledali, že je zcela nebojácná. Uvedla sice, že se bojí hadů, ale v obchodě se zvířaty jednoho hada vzala do rukou a hladila po šupinách. U filmových hororů se jen usmívala. Ve strašidelném prostředí sanatoria Waverly Hills v Kentucky, které na běžného člověka působí velmi tísnivě, projevovala jenom zvědavost. Paní S. M. přitom není žádný robot – umí se radovat, cítit překvapení i znechucení. Vlastní strach je však pro ni cosi neznámého, a stejně tak jej nedokáže rozeznat v tvářích jiných lidí. Jediné tísnivé vzpomínky, které žena má, jsou z doby předtím, než u ní došlo ke ztrátě amygdaly. Tehdy jí bylo něco kolem deseti let. Na základě jejího případu vědci došli k závěru, že amygdala je pro pociťování strachu zcela zásadní a její ztráta může vyvolat nebojácné chování.

Zdroj: Science Now, Current Biology