Neblaze proslulý Antabus dává naději na účinnější léčbu nádorových onemocnění

29. prosinec 2017

Vědci objevili protinádorové učinky v léku pro alkoholiky. Pro které nádory a v jakém stádiu připadá taková terapie v úvahu? A jak vůbec funguje? Hostem Magazínu Leonardo byl Marián Hajdúch z Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci.

„První spojení mezi Antabusem a možným protinádorovým účinkem byly pozorovány v 70. letech. Tehdy náhodně u některých alkoholiků, kteří onemocněli nádorovým onemocněním a kteří užívali Antabus, došlo k velmi významným remisím nádorové choroby.“

Následovala menší série klinických studií, které tyto výsledky potvrdily. „Problém byl, že nebyl jasný mechanismus účinku léčiva, jak v těle funguje a proč.“


Proč trvalo tak dlouho, než se začaly protinádorové účinky Antabusu podrobně zkoumat? „Nejedná se o originální lék, ale o generický, a tudíž velmi levný. Farmaceutický průmysl proto nemá velký zájem, ačkoli epidemiologická data jednoznačně prokázala účinnost disulfiramu.“

Účinky disulfiramu potvrdili nejen čeští vědci, ale i výzkumníci v zahraničí. „Účinnou protinádorovou látkou je komplex metabolitu disulfiramu s mědí, kdy se vytváří úplně jiný molekulární komplex, který v buňce velmi účinně brání specifické metabolické cestě. Zablokování této cesty způsobuje smrt nádorové buňky.“

Nešlo by ale o lék průřezový, tedy univerzální. „Univerzální lék na nádorová onemocnění není a pravděpodobně ani v budoucnu nevznikne,“ soudí vědec.

Tato léčba ale může být účinná u určitých podskupin nádorových onemocnění. „Výzkum, kterým se právě zabýváme, je že tipujeme oblasti nádorových chorob, kde očekáváme, že na tomto mechanismu jsou nádorové buňky závislé a léčba by mohla fungovat.“


„Stávající data ukazují, že by tento typ léčby mohl být účinný u karcinomu prsu, případně u kolorektálního karcinomu nebo rakoviny prostaty. Máme také velmi nadějná experimentální data pro glioblastom a maligní myom.“

Stávající klinická studie, která probíhá ve Fakultní nemocnici v Olomouci na Onkologické klinice, je designovaná pro podání disulfiramu právě v kombinaci s mědí, která zvyšuje účinnost disulfiramu samotného.

„I na nás se obrací velké množství pacientů, kteří mají o takovou léčbu zájem, ale bohužel se musíme řídit tím, co je povolené v rámci klinického hodnocení, což je skupina velmi přísně vymezených pacientek s karcinomem prsu.“

Existuje významná pravděpodobnost, že látka by mohla být účinná i u karcinomu plic, ale zatím není možnost jakkoli preparát podávat pacientům.

„Je třeba momentálně počkat na výsledky seriózních klinických zkoušek, které jsou nyní ve fázi II. Pokud se účinnost potvrdí, určitě se najde cesta, jak toto velmi levné léčivo dostat k pacientům regulérní cestou,“ ujistil Marián Hajdúch.

Spustit audio