Nanomateriály v ochraně památek

22. říjen 2013
Nanomateriály využívali už staří Římané, například v barvení skla Lykúrgova poháru

Nanomateriály jsou užitečné v mnoha oblastech lidské činnosti. Patří mezi ně i památková péče.

Záchrana a ochrana nejen archeologických nálezů, ale i jiných památek a uměleckých děl, se skládá ze tří částí: nejprve je nutné objekt očistit, odstranit všechno, co k němu nepatří. Potom se musí zrestaurovat do určité historické podoby. Třetí krok je prevence proti dalšímu chátrání.

Do všech tří kroků v posledních letech pronikají i nanomateriály, které by měly historické objekty účinně chránit, ale zároveň přitom neporuší jejich historický vzhled. Různé formy takových čistidel a nátěrů zkoumají i vědci v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského. Martin Srb natáčel s vedoucím nanocentra Jiřím Rathouským.

Spustit audio
autor: Martin Srb
  • Technologie
  • nanomateriály
  • památková péče