Mladší lidé jsou sice zdravější, staří jsou ale šťastnější, shrnuje svůj výzkum americký geriatr

29. prosinec 2016

Proč zažívají starší lidé větší pocit svobody a štěstí než mladí? Hostem Magazínu Leonardo byl americký geriatr a neuropsycholog Dilip V. Jeste, ředitel Univerzitního centra Centra pro zdravé stárnutí v San Diegu.

Vědci z Jestova týmu studovali nejprve starší a velmi staré osoby se schizofrenií, a došli k zajímavým závěrům, které se pak objevily i u běžné a zdravé populace.

„Výsledky sice ukázaly, že po fyzické stránce u nemocných schizofrenií dochází ke zhoršení stavu, ale zjistili jsme, že s přibývajícím věkem se tito lidé cítí psychicky lépe a líp se jim daří i v sociální oblasti,“ uvedl lékař.

U těchto osob se ukázalo, že projevy schizofrenie slábnou, berou předepsané léky daleko pravidelněji, také méně kouří a používají návykové látky.

Geriatr zkoumal také vztah mezi fyzickým zdravím a pocitem osobní pohody u zdravých lidí, a výsledky prokázaly, že přestože lidé s rostoucím věkem ztrácejí fyzické síly, cítí se lépe, jsou šťastnější.

Jakou můžeme hledat souvislost mezi těmito dvěma výsledky průzkumu? „Výsledky nás překvapily,“ přiznal Jeste. „Mladší lidé jsou sice fyzicky zdravější, ale trpí více stresem a úzkostí.“

Všeobecně se ví, že mozek stárnoucího člověka se zmenšuje, ztrácí synapse, starší lidé zapomínají, hůře se učí novým věcem. Jak je tedy možné, že se lidé stávají i s degenerací mozku šťastnější a moudřejší?

„Domníváme se, že moudrost je osobnostní komplexní charakteristika, tak jako je inteligence, a má biologický základ,“ tvrdí lékař.


„Není to tak, že by bylo v mozku konkrétní místo, kde sídlí moudrost. V lidském mozku ale existují oblasti, které jsou vzájemně propojené a neuronální dráhy, které souvisí s tím, že někomu přičítáme moudré chování… U starších lidí, kteří se udržují i ve vyšším věku aktivní, jednotlivé složky moudrosti rostou.“

Jak bude výzkum vědeckého týmu pokračovat? „Zajímá nás, jak to, že někteří lidé s přibývajícím věkem moudří, a jak to, že existují i někteří mladí lidé, kteří jsou navzdory věku moudří. Také chceme zjistit, jak to, že někteří staří lidé moudrost neprojevují. K tomu použijeme funkční zobrazovací metodu mozku.“

Pro to, aby se člověk stal moudrým, potřebuje určitou míru inteligence. „Nemusí být ale nejchytřejší osobou na světě,“ upozornil expert.

Mění tyto poznatky to, jak na stáří máme pohlížet? Lékař je přesvědčen, že ano. „Většina lidí přemýšlí o stáří jako o neštěstí, kterému by se rádi vyhnuli, často uvažujeme o stáří jako o nemoci, ale to je špatný přístup.“

„Stárnutí má i pozitivní stránky: lidé jsou moudřejší, sociálně citlivější, lépe ovládají vlastní emoce, mají schopnost sebereflexe a znají lépe sami sebe. Často jsou mnohem šťastnější, netrpí depresí a nejsou tak úzkostní jako mladší populace,“ konstatoval Dilip V. Jeste.

Spustit audio