Meteorologický vlak na oběžné dráze

4. srpen 2006

Jak se v mracích vytváří sníh? Nebo obecněji: jak ovlivňují oblaka a aerosoly v ovzduší pozemské klima? Vědci potřebují znát odpovědi na tyto dnes obzvláště aktuální otázky. Proč? Aby mohli zdokonalit současné klimatické modely. O tento úkol se mají podělit satelity CloudSat a Calipso, vypuštěné letos v dubnu z americké vojenské základny Vandenberg v Kalifornii.

Družice CloudSat a Calipso (Cloud Aerosol Lidar a Infrared Pathfinder Satellite Observations) sestrojily americká NASA a francouzské Národní středisko pro kosmický výzkum (CNES) a nosič je dopravil na heliosynchronní oběžnou dráhu kolem Země ve výšce 750 kilometrů. CloudSat i Calipso jsou vybaveny špičkovými přístroji, které budou podávat mj. informace o mikrofyzikálních, optických a radiačních vlastnostech oblaků. Vysílané signály se budou odrážet od různých vrstev atmosféry a umožní je tak lépe charakterizovat. CloudSat se zaměří především na oblačnost, kterou bude sondovat pomocí mikrovlnných impulsů vysílaných radarem tisíckrát citlivějším, než mají ve své výbavě současné meteorologické satelity. Calipso bude zase za pomoci tzv. lidaru (radaru pracujícího s laserovými paprsky) sledovat pohyb aerosolů: světelné impulsy vysílané lidarem odliší částečky aerosolů od částeček "klasických" oblaků.

Na oběžné dráze se CloudSat pohybuje ve vzdálenosti 87 km od Calipsa, takže časový odstup mezi měřeními prováděnými lidarem a radarem je 12,5 sekundy. Oba zmíněné satelity se zařadily na oběžnou dráhu mezi již fungující americké družice Aqua a Aura, tvořící společně s francouzskou "mikrodružicí" Parasol tzv. Aqua train neboli vodní vlak. Aqua studuje především koloběh vody, Aura chemické vlastnosti a děje v atmosféře a Parasol sleduje chování aerosolů. V roce 2008 má "kosmický vlak" doplnit "vagón" v podobě amerického satelitu Oco, který bude měřit obsah oxidu uhličitého v atmosféře. Všech šest družic této výjimečné meteorologické laboratoře je seřazeno za sebou jako korálky na šňůrce na stejné heliosynchronní oběžné dráze, přičemž "lokomotivu" (Aura) bude od posledního "vagónu" (Oco) dělit vzdálenost 3000 km. Celý meteorologický "vlak" se přitom pohybuje rychlostí sedm kilometrů za sekundu. Činnost jednotlivých satelitů je synchronizována tak, aby výzkumníkům poskytla co nejvíce údajů, včetně trojrozměrného obrazu atmosféry naší planety.

Pramen: Science et Avenir, VI/2006.

autor: Jiří Grospietsch
Spustit audio

Více z pořadu