Magda Vášáryová

Diplomatka / Diplomat

Magda Vášáryová je slovenská diplomatka, bývala politička a herečka. Je aktivní v nevládním sektoru, založila a vede nevládní organizaci Via Cultura, Institut pro kulturní politiku (IKP), která je prvním think-tankem na Slovensku, který se systematicky zabývá kulturní politikou a kritickým myšlením v oblasti kultury, čtvrtročně vydává internetový časopis Kulturní kyslík.

Magda Vašáryová je předsedkyní Živeny – spolku slovenských žen, nejstaršího ženského spolku na Slovensku. Vyučuje na vysoké škole CEVRO Institut v Praze, kde vede kurz o politické situaci ve střední Evropě a kurz o diplomacii. V letech 2006–2016 byla poslankyní Národní rady Slovenské republiky. V minulosti pracovala jako státní tajemnice na Ministerstvu zahraničních věcí Slovenské republiky. Byla velvyslankyní v Polsku (2000–2005) a v Rakousku (1990–1993).

V roce 1993 v Bratislavě založila a byla první ředitelkou Slovenské společnosti pro zahraniční politiku (SFPA), v současnosti je její čestnou předsedkyní. Je autorkou několika knih i odborných článků v domácím i zahraničním tisku. Články se zabývají zahraniční a domácí politikou, politickou situací ve Střední Evropě a zemích V4. kulturní politikou, kulturou, postavením žen ve společnosti a energetickou bezpečností.

Magda Vášáryová is a Slovak diplomat, former politician and actress. She is active in the non-government sector. She founded and currently manages a non-government organization, Via Cultura, Institute for Culture Politics (IKP), which is Slovak´s first think tank systematically dealing with culture politics and critical thinking in the area of culture.

Magda Vášáryová is the chairperson of Živena, the oldest women’s association in Slovakia. She also teaches at CEVRO Institute in Prague, where she leads a course focused on the political situation in Central Europe and a course in diplomacy. She was a member of the National Council of the Slovak Republic in 2006–2016. She used to work as a state secretary at the Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic. She was Ambassador to Poland (2000–2005) and Austria (1990–1993).

She established and was the director of the Slovak Foreign Policy Association (SFPA), whose honorary president she currently is. She is the author of several books and specialised articles published in both national and international press. Her articles deal with foreign as well as national politics, the political situation in Central Europe and V4 countries, culture politics, culture, gender equality and energy security.

Sledujte nás

Další osobnosti