Magazín Leonardo – Člověk

01078513.jpeg
01078513.jpeg

Psychologická péče v rozvojových zemích

Zdravotnickou a lékařskou pomoc si představujeme v prvé řadě jako ošetřování raněných, léčbu nemocných a vůbec zajištění fyzického zdraví. Patří sem však i psychologická péče. Jak se domluví zahraniční psycholog se svými pacienty například v zemi postižené přírodní pohromou? Nakolik se musí přizpůsobit mentalitě a hodnotovému systému místních lidí?

Své zkušenosti z misí Lékařů bez hranic v Magazínu Leonardo prozradí psycholožka Eva Petrlíková.

Moderuje Martin Srb.

Poslouchejte Magazín Leonardo v úterý 9. prosince ve 21:40.