Maeshowe – tajemná komnata na Orknejích

10. září 2012

Hrobka z mladší doby kamenné zve k virtuální návštěvě na internetu.

Někdy kolem roku 2700 př. n. l. vybudovali obyvatelé Orknejských ostrovů poblíž jezera Harray impozantní hrobku Maeshowe. Z místní břidlice vystavěli velkou komoru s třemi postranními menšími prostorami. Nad ní pak navršili hliněnou mohylu o průměru 35 metrů a výšce 7 metrů. Hlavní komora je přístupná úzkou, deset metrů dlouhou chodbou. Účel stavby není úplně jasný. Podle některých historiků sloužila mohylová hrobka tehdejší společenské elitě především k manifestaci moci.

Maeshowe patří ke komplexu neolitických památek Orknejí, které UNESCO zařadilo na seznam světového dědictví jako tzv. srdce neolitických Orknejí. O tom, že vzájemné postavení staveb z mladší doby kamenné není náhodné, svědčí pohled ze středu kruhu tzv. stenneských stojících kamenů, jež se nacházejí nedaleko Maeshowe. Mohylu je vidět v mezeře ponechané pravěkými lidmi mezi dvěma obřími pravoúhlými kamennými bloky.

Také samotnou mohylu a její komoru její stavitelé velmi pečlivě vyměřili. Díky tomu v období kolem zimního slunovratu zapadá slunce za obzor v místě, z kterého pronikají paprsky přímo do vstupní chodby hrobky. Po několik večerů se jinak temné stěny komory ozáří slunečním svitem.

Maeshowe

Maeshowe nese také stopy po činnosti lidí z méně vzdálené minulosti. Ve 12. století navštěvovali komoru pod mohylou norští Vikingové. Vypráví se, že tam hledali útočiště před sněhovými bouřemi. Při těch příležitostech vyryli do břidlice na stěnách komory celou řadu runových nápisů. Z některých vyplývá, že už ve 12. století kolovaly pověsti o tom, že se v Maeshowe skrývá pohádkový poklad.

Orknejské památky z mladší doby kamenné jsou spravovány skotskou vládní agenturou Historic Scotland. Ta nedávno zadala početnému týmu archeologů, architektů a počítačových expertů úkol vytvořit virtuální podobu maeshoweské mohyly a pohřební komory, jež se skrývá v jejím nitru. Celá stavba byla s vysokou přesností trojrozměrně naskenována pomocí laserů. Na základě takto získaných dat bylo možné vytvořit dokonalou trojrozměrnou simulaci mohyly. Autoři simulace přiblížili dokonce moment zimního slunovratu, kdy do komory zasvítí slunce. Simulace také ukazuje průřez celou stavbou a postup prací při budování komory a mohyly. Podobně nechala agentura Historic Scotland naskenovat další čtyři skotské památky zapsané do seznamu světového dědictví. Expertní týmy teď pracují na jejich virtuálních modelech.

Průřez Maeshowe

Zvukovou podobu tohoto článku můžete slyšet v historickém magazínu Zrcadlo, který měl premiéru v pátek 7. září v 9:00.

autor: Jaroslav Petr
Spustit audio