Lidské vajíčko klame tělem, vysvětluje mladá úspěšná vědkyně Zuzana Holubcová

5. květen 2017

Jak probíhá proces zrání lidského vajíčka? To jako první na světě odhalila česká vědkyně Zuzana Holubcová při svém výzkumu v laboratořích v Cambridge. Její objev je zásadní pro oblast léčby neplodnosti.

„Při časosběrném snímkování vajíčka jsme museli použít speciální konfokální mikroskop, který se dokáže podívat dovnitř vajíčka, aniž by ho poškodil a udělat několik optických řezů. Tyto optické řezy jde spojit, a vidíte trojrozměrný objekt,“ uvedla v Magazínu Leonardo vědkyně.

Po nastavení časosběru vznikne film, který ukazuje, co se děje uvnitř trojrozměrného objektu v čase. „ Ještě jsme použili pro zviditelnění určitých struktur vajíčka barvivo. To umožnilo sledovat proces, kterým se připravuje na oplodnění.“


„Vajíčko trochu klame tělem. Když nevidíte jeho vnitřní struktury, tak vypadá jako že je zralé, mohlo by se oplozovat a čeká na spermii. Ale právě pohled dovnitř ukázal, že moment, kdy je vajíčko opravdu připraveno, a kdy jenom tak vypadá, se může lišit v řádu několika hodin. Těch několik hodin může být zásadní pro načasování oplození v klinické praxi.“

Vajíčko musí před příchodem spermie vyloučit polovinu genetické informace. „Už dříve bylo známo, že lidská vajíčka jsou často geneticky abnormální, ještě než přijde spermie. Takové vajíčko, je-li oplozeno, tak se nevyvíjí správně, je potraceno, v extrémních případech se narodí geneticky postižené dítě.“

„To byla ta motivace: zobrazit tento proces, zjistit, co se děje špatně, že spousta lidských vajíček je geneticky abnormálních,“ vysvětlila Holubcová.

Otevřené dveře k dalšímu zkoumání lidských vajíček

O jak zásadní objev jde? „Tato technika byla použita poprvé na tomto typu materiálu, takže je to takový návod a otevření dveří k dalšímu zkoumání lidských vajíček. Poslední dva roky jsem věnovala tomu, jak poznatky, které můj výzkum přinesl, přenést i do aplikací, tedy do léčby neplodnosti.“

Vědkyně věří, že pomocí této techniky zobrazování bude možné provádět toxikologické studie, jestli některé toxické látky nepoškozují lidské reprodukční zdraví. „Bude možné i testování médií a nástrojů používaných v oplození ve zkumavce (IVF), protože výrobci nemají povinnost uvádět, co v nich je.“

Zuzana Holubcová

Čemu se v současnosti věnuje malá pozornost, je toxikologie, soudí badatelka. „Lidské reprodukční zdraví možná ovlivňuje prostředí v němž žijeme. To není nic objevného, ale studie na to neexistují.“

„Současné poznatky naznačují, že se obklopujeme celou řadou látek, které mohou naši už tak neblahou reprodukční situaci ještě zhoršovat. Jedna z takových látek je třeba bisfenol, látka používaná k měkčení plastu,“ upozornila Zuzana Holubcová.

autoři: jkl , oci
Spustit audio