Lída Rakušanová: Souzení soudce. Na co si tu hrajeme?

11. srpen 2023

Je ironií osudu, že je to zrovna Petr Pavel, kdo teď musí v roli prezidenta posoudit, zda je soudce Robert Fremr vzhledem ke své předlistopadové minulosti hoden být členem instituce tak ctihodné, jako je Ústavní soud.  

S totalitním režimem se před listopadem 89 stačili navzdory svému mládí závažně zaplést oba dva. A oba toho ve chvíli, kdy se ocitli před vrcholem své kariéry, veřejně litovali.

Jenže zatímco Petru Pavlovi voliči i vzhledem k jeho konkurentovi v prezidentském klání raději potvrdili, že se kál dostatečně upřímně, čistota svědomí Roberta Fremra, ačkoliv ho do funkce ústavního soudce doporučila většina soudcovských veličin a také senátorů, se ještě zkoumá.

Čtěte také

Je to zvláštní v zemi, kde se většina obyvatelstva, které se nedostalo milosti pozdějšího narození, tváří, jako by se jí těch dvacet let dusivé „normalizace“, které následovaly v srpnu 1968 po převálcování pražského jara ruskými tanky, vůbec, ale vůbec netýkalo.

Přitom musel každý, kdo tady v oněch letech žil nebo dospíval, dýchat tu atmosféru permanentní přetvářky a studu z vlastního ponížení. Těch, kteří si nenechali zlomit páteř, byla jen hrstka. Ostatní drželi ústa a krok. A část z nich se, údajně „kvůli dětem“ ale hlavně kvůli vlastní kariéře, sešikovala pod totalitním praporem.

V roce 1989 měla komunistická strana Československa přes milion a půl členů a zhruba 200 tisíc kandidátů na členství. Po 17. listopadu z nich většina zahodila partajní legitimaci do první popelnice, kterou potkali. Dějiny začaly pádit a na nějaké sebezpytování nebyl údajně čas.

Kvadratura kruhu

Čtěte také

Petr Pavel a Robert Fremr patří v každém případě k těm, kteří šanci na život ve svobodě rozhodně nepromarnili a za posledních třicet let naopak výrazně přispěli k renomé České republiky jako demokratického právního státu, který dodržuje pravidla a je na něj spolehnutí.

Petr Pavel nejen svým úspěšným působením ve funkci předsedy vojenského výboru NATO, ale například i tím, že v roce 1993 neváhal v Jugoslávii na mírové misi UNPROFOR vysvobodit se svou jednotku padesátku francouzských vojáků, uvízlých ve válečné zóně mezi Srby a Chorvaty. Francouzi jsou mu za to vděční dodnes.

Robert Fremr dělal republice čest jako soudce Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu i jako místopředseda Mezinárodního trestního soudu. V roce 2020 se stal Právníkem roku v oboru trestního práva.

Lída Rakušanová

Zda tohle všechno vyváží jeho evidentně víc než shovívavé hodnocení sebe sama v době před listopadem, má teď rozhodnout prezident. Což je zrovna v jeho případě tak trochu kvadratura kruhu. Nezbývá než se ptát, na co si tu vlastně hrajeme…

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu

Spustit audio

Související