Libor Dvořák: Rusko zažívá největší emigrační vlnu v 21. století

3. srpen 2022

Zatím slýcháme hlavně čísla, uvádějící počty lidí, kteří opustili Ukrajinu. Ta se dnes pohybují v milionech. Že ale svou vlast opouštějí i občané okupační mocnosti, se zpravidla dovídáme jen letmo a jaksi na okraj. Přesto by jich mohlo být, jak již řečeno, i tři čtvrtě milionu.

A jací především jsou to lidé. Podle politoložky a socioložky Margarity Zavadské z Helsinské univerzity jde především o jedince vzdělané, kteří měli možnost Rusko opustit. Z odborného hlediska tak prý jde spíše o privilegium než o klasické uprchlictví.

Čtěte také

Zároveň také není jasné, zda se tito lidé hodlají vrátit či zůstat mimo Rusko už navždy – to totiž ruští migranti často nemají vyřešeno ani sami pro sebe.

Na druhé straně jsou to však lidé velmi otevření a s odborníky spolupracující, v čemž se přímo pronikavě liší od svých bázlivých a ustrašených krajanů, podobně zpovídaných doma v Rusku.

Kdo odchází?

Jak už řečeno, především jsou to lidé vzdělaní a i doma dobře placení. Typickými reprezentanty této kategorie jsou pracovníci IT sféry, kteří tvoří téměř polovinu všech ruských běženců. Následují představitelé kultury, učitelé, vědci a také vyšší úředníci.

Zvláštní kategorií jsou pak novináři – samozřejmě především ti, kteří jsou si přesně vědomi, čeho se jejich vlast dopouští, ale na základě nejnovějších předpisů, a dokonce i zákonů o tom nesmějí referovat. Což je zhruba totéž, jako kdyby pracovníci vodárenské sítě nesměli svým zákazníků dodávat vodu…

Zajímavé je i to, kam tito lidé nejčastěji odcházejí. Na třech prvních místech pomyslného žebříčku stojí Turecko (i když zrovna to lze jen těžko označit za demokratickou zemi), Gruzie a Arménie. Hlavním důvodem ale patrně je, že Rusko má s právě jmenovanými státy bezvízový styk a mohou tak být ideální přestupní stanicí.

Rozhodující ale je, že tito ruští občané nechtějí žít v nové „říši zla“ (jak kdysi v té době už skomírající Sovětský svaz pojmenoval Ronald Reagan) a nehodlají se podílet na současném triumfu lži a falše, o nějž se postaral Vladimir Putin.

Libor Dvořák

Smutné je, že jsou to bezpochyby příslušníci ruských intelektuálních elit, kdož odcházejí, kdežto bázlivci, konformisté a tím spíše prezidentovi přívrženci zůstávají. To do budoucna bohužel neslibuje nic dobrého.

Autor je komentátor Českého rozhlasu

Spustit audio

Související